Laikā, kad lasītāji jau vairāku gadu garumā periodiski saskaras ar dažādiem ierobežojumiem, lai apmeklētu bibliotēkas klātienē, īpaši nozīmīgi kļuvuši bibliotēku piedāvātie tiešsaistes pakalpojumi. Viens no visintensīvāk izmantotajiem un gan bibliotekāru, gan lasītāju vidū novērtētajiem resursiem ir Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka un tās kolekcijas, kā piemēram, periodikas kolekcija.

Šobrīd digitālajā bibliotēkā atrodamas digitalizētu laikrakstu, karšu, grāmatu, nošu, skaņu ierakstu, attēlu un citas kolekcijas. Veidojot digitālās kolekcijas, Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbojas ar Latvijas arhīviem, muzejiem un privātajiem kolekcionāriem, kā arī nozīmīgi sadarbības partneri ir bibliotēkas. Sadarbības rezultātā partneri iegūst drošību par savu digitālo objektu ilgtermiņa saglabāšanu un plašu pieejamību gan Latvijas sabiedrībai, gan Eiropas digitālo bibliotēku portālos, tādējādi veicinot bibliotēkas atpazīstamību un satura izmantojumu.

LNDB turpina attīstīties, veidojot arvien jaunas kolekcijas. Arī šobrīd norit darbs pie jaunas digitālās kolekcijas izveides par Latvijas industriālo mantojumu. Daudzas Latvijas bibliotēkas ir iesaistījušās kolekcijas veidošanā, apzinot sava novada uzņēmumus, veidojot to vēstures aprakstus, meklējot informāciju savos krājumos un novadpētniecības materiālos. Latvijas bibliotēkas ir iesūtījušas 832 digitālos objektus no savām novadpētniecības datubāzēm. Patentu valdes bibliotēka nodrošinājusi piekļuvi 38 patentiem. Kopumā bibliotēkas izveidojušas vairāk nekā 300 lappušu (600 000 zīmju) lielu informācijas masīvu par dažādu uzņēmumu vēsturi. Bibliotēku un citu sadarbības partneru iesūtītie digitālie objekti un metadati ir iekļauti digitālo objektu pārvaldības sistēmā (DOM).

Janvāra virtuālajā trešdienā būs iespēja dzirdēt par satura papildinājumiem un aktualitātēm LNB digitālajās kolekcijās, par jauno digitālo kolekciju “Industriālais mantojums” un par iespējām un bibliotēku ieguvumiem no savu novadpētniecības materiālu ievietošanas LNB digitālo objektu pārvaldības sistēmā – ilgsaglabāšana un izmantojamība ir tikai divi no tiem.

Kā allaž, pasākumā ar stāstījumu par pieejamajiem profesionālajiem informācijas resursiem piedalīsies LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore Kristīne Deksne un LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte Elita Vīksna.

Visus interesentus aicinām pieslēgties pasākuma tiešraidei LNB Bibliotēku attīstības centra “Facebook” lapā vai LNB “YouTube” kanālā. Pasākums ilgs aptuveni stundu, iepriekšēja reģistrācija nav nepieciešama.

 

Informāciju sagatavoja:
Kristīne Deksne
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Bibliotēku attīstības centrs
kristine.deksne@lnb.lv