2013. gada 1. februārī plkst. 15:00 Kuldīgas Mākslas namā (Kuldīgā, 1905. gada ielā 6) notiks Reiņa Hofmaņa fotogrāfiju sēriju – “Pārdod”, “Akmeņi” un “Teritorija” atklāšanas pasākums un tikšanās ar to autoru.

Reinis Hofmanis (1985) ir viens no šī brīža aktīvākajiem un redzamākajiem jaunākās paaudzes fotogrāfiem. Viņa darbi balstās dokumentālajā fotogrāfijā, pieļaujot zināmu devu inscenējuma. Ainavu tradīcijā balstītās sērijas pārskata vides un tajā atrodamās patērēšanas  ievilkto zīmju attiecības, bet portretos tiek uztaustītas indivīda un viņa identitātes trauslās robežas.