Norises vieta: Sociālo zinātņu fakultāte (Rīga, Lomonosova iela 1a, 203. auditorija)

Vadītājs: Viesturs Zanders

 

Programmā:

 

 • I. Klekere-Krekele
  “Latviešu grāmatniecības un literārie centri laikposmā līdz 19. gadsimta vidum”

 

 • L. Limane
  “Detektīvproza kā latviešu lasāmviela 20. gadsimta pirmajās desmitgadēs”

 

 • V. Zanders
  “Anšlava Eglīša (1906-1993) sadarbība ar Helmaru Rudzīti (1903-2001): ieskats rakstnieka un izdevēja sarakstē”

 

 • D. Pakalna
  “Digitalizēsim vai ciparosim?”

 

 • A.  Grēniņa
  “Pusaudžu informācijas un bibliotēku lietošanas paradumi”

 

 • V. Gerkena
  “Digitālo kolekciju analīze:  kolekciju statuss, papildināšanas biežums, mērķauditorija, izmaksas un finansiālais atbalsts, apjoms un pieaugums, satura hronoloģiskais un ģeogrāfiskais aptvērums”

 

 • B. Mūze
  “Metadati digitālajās kolekcijās informācijas izguves aspektā”

 

 • J. Ķikāne
  “Nacionālā muzeju krājuma kopkataloga metadatu aptvērums un to izmantošanas iespējas informācijas izguvei”

 

 • L. Krūmiņa
  “Multimediju digitalizācija Latvijas Nacionālajā arhīvā”

 

 • M. Dudareva
  “Attēlu izguves jaunāko pētījumu analīze”

 

 • B. Holma
  “Tematiskās izguves precizitāte digitālajās kolekcijās”