Konferences būtība un tās visskanīgākais vēstījums ir tāds, ka bibliotēkas nedarbojas izolēti. Tās atspoguļo to kopienu vajadzības, kurām bibliotēkas kalpo. Demokrātiskās vērtības un ilgtspējīgas attīstības mērķi iedvesmo izvirzītos mērķus un darbības, ko bibliotēkas veic, metodes un tehnoloģijas, ko tās izmanto. Tādā veidā bibliotēkas ietekmē cilvēkus, uzsver dažādību un rada priekšnoteikumus minoritāšu integrācijai. Visos savos centienos — no mūžizglītības līdz digitālajai pratībai, no sociālās kohēzijas līdz kultūras mantojumam — bibliotēkas piešķir konkrētu nozīmi kopējai Eiropas identitātei.

“Mums ir vajadzīgas spēcīgākas bibliotēkas, ja vēlamies Eiropu, kas ir stiprāka, saliedētāka un tuvāka saviem pilsoņiem.”

Konferences programma

Informācija par reģistrāciju

Reģistrācija

 

eblida2023.sciencesconf.org

Informāciju sagatavoja:
LNB Bibliotēku attīstības centrs