2022. gada 21. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (LNB) notika pasākums “Četri svētku elementi”. Tā centrā – tādas būtiskas gadumijas svētku sastāvdaļas kā eglīte, zvaigzne, apsveikuma kartītes un mielasts.

Pirmajā lasījumā vēsturnieks un LNB vadošais pētnieks Gustavs Strenga iepazīstināja ar egles kā svētku tradīcijas izcelsmi. Turpinājumā Latvijas brāļu draudzes vadītājs Gundars Ceipe stāstīja par Hernhūtes zvaigzni, kas ir viens no brāļu draudzes simboliem. Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece un Latviešu folkloras krātuves vadītāja Rita Grīnvalde pievērsās Ziemassvētku un Jaungada apsveikuma kartīšu rakstīšanas tradīcijai. Pasākumu noslēdza ēdiena kultūras pētniece Astra Spalvēna, kas izsekoja pārmaiņām gada nogales svētku mielastā divu gadsimtu garumā.

Pasākums “Četri svētku elementi” notika Latviešu grāmatas piecsimtgadei veltīto lasījumu cikla ietvaros ar Valsts kultūrkapitāla fonda un Valsts pētījumu programmas “Latvijas mantojums un nākotnes izaicinājumi valsts ilgtspējai” projekta “Dokumentārā mantojuma izpētes nozīme, veidojot sinerģijas starp pētniecību un sabiedrību” atbalstu.