Kā pastāstīja bibliotēkas vadītāja Inta Kušnere, vislielākās pārmaiņas tomēr gaida Bērnu bibliotēkas telpas. Tiks nojauktas visas starpsienas, un visa Bērnu bibliotēka atradīsies vienā lielā telpā. Līdz šim lasītava, abonements, internetzāle atradās katra savā nelielā telpiņā. Tā kā bez uzraudzības šis telpas atstāt nevarēja, tad darbiniekiem tam bija jāvelta laiks, ko varētu izmantot cilvēkiem neredzamā, bet bibliotekāram obligātā darbā.
Pēc remonta telpa būs labi pārredzama, tajā pašā laikā katrai nodaļai būs sava vietiņa. Tāpat kā agrāk paliks bērnu rotaļu stūrītis. Bibliotēkas jaunais veidols lielā mērā būs atkarīgs no tā, vai tiks iegādātas jaunas mēbeles. Protams, gribētos, lai būtu jauni grāmatu plaukti, taču viss atkarīgs no novada finansējuma.
Notiekošās pārmaiņas būs patīkams pārsteigums gan lasītājiem, gan arī darbiniekiem, jo telpās nopietns remonts nav bijis, šķiet, kopš ēkas uzbūvēšanas. Prieks, ka tika nomainīta grīda, ka telpās jau agrāk nomainīti logi. Tagad bērnu bibliotēkā būs gaiši, skaisti, silti un mājīgi. Protams, gribētos, lai lielāku remontu varētu veikt arī pieaugušo bibliotēkā, taču pagaidām tam līdzekļu nav.
Tagad, kad Tautas nama ēkas ārējais izskats kļuvis tik pievilcīgs un patīkamas pārmaiņas notiek arī ēkas iekšienē, rodas pārliecība, ka mēs neesam aizmirsti. Pēdējos gados notika intensīvi renovācijas un labiekārtošanas darbi pilsētā, bet Tautas nams uz šī fona izskatījās diezgan apdalīts. 
Kā pastāstīja Ludzas novada domes izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, līdzekļi bibliotēkas remontam nāk no dotācijas Ludzas novada infrastruktūras sakārtošanai domātā finansējuma. Pirms kāda laika novada deputāti nobalsoja par līdzekļu pārdalījumu, jo pagastos šo naudu paredzētajā laikā nav iespējams realizēt, tāpēc Ludzas bibliotēkas remontam tika novirzīti 55 000 latu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iveta Čigāne
"Ludzas Zeme" korespondente