Turklāt ierakstu veidošanā uzsākta jaunas katalogu digitalizācijas sistēmas Retro Web izmantošana. Ar tās palīdzību kopkatalogā šobrīd iekļauti vairāki simti nošu un karšu apraksti, kuriem pievienoti arī vēsturisko kataloga kartīšu attēli.
Valsts nozīmes elektroniskais kopkatalogs izveidots bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500, kuras darbību Latvijas bibliotēkās nodrošina valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas".
 
Ar programmu Retro Web tiek apstrādātas un pārveidotas digitālā formātā tradicionālās bibliotēku kataloga kartītes, kuras agrāk lietotājiem bija pieejamas papīra formātā. Arī vairākas Latvijas Nacionālās bibliotēkas Nacionālās bibliogrāfijas datu bāzes pagājušajā gadā tika papildinātas, izmantojot jauno digitalizācijas sistēmu. Monogrāfiju un turpinājumizdevumu  datubāzei pievienoti 20183 ieraksti, savukārt Analītikas datubāzei – 21294 ieraksti.
 
Visas minētās datu bāzes izveidotas integrētajā bibliotēku informācijas sistēmā ALEPH 500, ar kuru strādā 8 valsts nozīmes Latvijas bibliotēkas:
Latvijas Nacionālā bibliotēka,
Latvijas Universitātes bibliotēka,
Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskā bibliotēka,
Latvijas Lauksaimniecības universitātes Fundamentālā bibliotēka,
Rīgas Stradiņa universitātes bibliotēka,
Latvijas Kultūras akadēmijas bibliotēka,
J.Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas bibliotēka,
Ekonomikas un kultūras augstskolas bibliotēka.
 
Sistēma ALEPH 500 visā pasaulē tiek izmantota vairāk nekā 20 gadus un visu laiku tiek pilnveidota atbilstoši arvien jaunajiem tehnoloģiskajiem izaicinājumiem, ar kuriem sastopas bibliotēkas informācijas laikmetā. Sistēmas izstrādātājs "ExLibris Group" ir vadošs starptautiska mēroga uzņēmums, kas piedāvā dažādus tehnoloģiskos risinājumus bibliotēku un informācijas centru vajadzībām – ALEPH, Voyager, SFX, Metalib, Verde, DigiTool, Primo, ExLibris Rosetta, bX Recommender Service.
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" ir dalībniece organizācijā IGeLU, kas ir Starptautiska ExLibris produktu lietotāju organizācija (International Group of ExLibris Users).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902; 29119713