Pirms vairākiem gadiem Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes un citas zinātniskās institūcijas iniciēja vienota un moderna akadēmiskā tīkla izveidi. Tā mērķis — pilnvērtīga un efektīva pētnieku iesaiste Eiropas un pasaules zinātniskajā komunikācijā, kas veicinātu straujāku nacionālās zinātnes attīstību. Tādēļ ar Eiropas Savienības struktūrfondu darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" papildinājuma 2.1.1.3.2. apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" līdzekļu atbalstu 2010. gadā paredzēts uzsākt Latvijas Akadēmiskā tīkla projektu, ko īstenos Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar augstskolām un zinātniskajiem institūtiem.
 
Projekta gaitā iecerēts izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai, lai iesaistītos vienotajā Eiropas akadēmiskajā tīklā, un uzlabot informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās.
 
Zinātniskās bibliotēkas ieinteresētas iesaistīties projektā piekļuves nodrošināšanai starptautiskajām zinātniskajām digitālajām bibliotēkām un zinātniskās literatūras datu bāzēm, kas veido zinātnes un pētniecības informacionālo pamatu.
 
Par projekta attīstības norisi stāstīs Izglītības un zinātnes ministrijas Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktore Irina Arhipova.
 
Visi interesenti laipni aicināti piedalīties 2010. gada pirmajā "Gūtenberga galaktikas" sanāksmē 4. februārī!
 
Informāciju sagatavoja:
Jana Dreimane
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku Pētniecības un informācijas nodaļas vadītāja
Tālr./fakss: 67312793; 67312807