Gada pēdējais mēnesis ir laiks, ko īpaši gaida rakstnieki, tulkotāji un mākslinieki, kuru sarakstītās, no citām valodām pārceltās vai ilustrētās grāmatas ir pieejamas bibliotēku lasītājiem, jo tieši tad tiek sadalīta atlīdzība par t.s. publisko patapinājumu – autoru darbu izsniegumu Latvijas bibliotēkās. 2019. gada decembris
nebija izņēmums – autori saņēma atlīdzību par savu darbu publisko patapinājumu 2018. gadā. Kā allaž atlīdzība tika sadalīta atbilstoši darbu izsnieguma datiem. Šoreiz tos apkopoja 136 Latvijas bibliotēkās un
to filiālēs, proti, Latvijas Universitātes bibliotēkā (8 filiāles), Rīgas Centrālajā bibliotēkā (27 filiāles), Jelgavas pilsētas bibliotēkā (27 filiāles), Cēsu Centrālajā bibliotēkā (29 filiāles), Latgales Centrālajā bibliotēkā Daugavpilī (7 filiāles), Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (37 filiāles) un Ventspils bibliotēkā (tikai CD, VHS un DVD).

Kopumā par grāmatu, nošu, fonogrammu un filmu kopiju izsniegumu šoreiz tika sadalīti 268 563,86 EUR, ko šim mērķim piešķīra LR Kultūras ministrija. 264 274,67 EUR no šās summas tika autoriem, bet 4289,19 – blakustiesību īpašniekiem. No kopējās summas 97,3% tika sadalīti tieši grāmatu autoriem – to skaits šajā
sadalē sasniedza 1969, bet lielākā atlīdzība, ko pirms nodokļu nomaksas saņēma viens autors, bija 6737,17 EUR.

Visvairāk lasīto latviešu oriģinālprozas darbu TOP 25 pirmajās sešās pozīcijās sarindojušās triju rakstnieču – Māras Zālītes, Karīnas Račko un Daces Judinas – grāmatas. Daci Judinu varam apsveikt arī ar to, ka viņa ir autore veseliem pieciem no TOP 25 atrodamajiem darbiem, kas ir vēl nebijis rekords. Sarakstā joprojām ir atrodama iepriekšējos divos gados iecienītākā grāmata – Noras Ikstenas “Mātes piens”, taču tagad pārcēlusies uz astoto vietu.

Interesenti var iepazīties arī ar bibliotēkās visbiežāk izsniegto latviešu dzejas izdevumu TOP 10 – saraksta
augšgalā ir Pētera, Indras un Zanes Brūveru veikums “Brūveri brūvē”, bet ar trijām grāmatām pārstāvēts Guntars Račs.

Iepazīties ar Latvijas bibliotēkās 2018. gadā visvairāk izsniegto grāmatu sarakstu var AKKA/LAA ziņu izdevuma 50. numurā (14.-15.lpp).