LNB kopā ar sadarbības partneriem no citām atmiņas institūcijām ir radījusi Latvijas mērogam unikālu nacionālā kultūras mantojuma produktu – atvērto saistīto datu kolekciju “Rainis un Aspazija” (RunA – https://runa.lnb.lv/), kas piedāvā jaunas, līdz šim neizmantotas iespējas atmiņas institūciju un privātās kolekcijās uzkrātu bagātību atklāšanā un eksponēšanā. Kolekcijā pieejami abu dzejnieku izdevumi, vēstules, dokumenti un citi objekti, parādot gan šo objektu savstarpējo saistību, gan vēsturisko fonu un saistību ar ārējiem objektiem – personām, institūcijām, vietām un notikumiem.

Kolekcija līdzās tik populāriem resursiem kā “Zudusī Latvija” un “Periodika.lv” ir kļuvusi par nozīmīgu Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas produktu, kas, pateicoties vērtīgajam saturam un atvērto saistīto datu risinājumiem, veicinājis un pilnveidojis Raiņa un Aspazijas dzīves un radošās darbības izpēti.

Kolekcijas izveidē un attīstībā piedalījušies tādi LNB speciālisti kā Anita Rašmane, Uldis Bojārs, Artūrs Žogla, Anita Goldberga, Aiva Stūrmane, Valters Mukāns un citi profesionāļi, apliecinot savu kompetenci radīt kvalitatīvus, uz atvērto saistīto datu risinājumiem balstītus produktus.

“LATA gada balvas 2019” nominanti tika sveikti š.g. 30. janvārī Latvijas atvērto tehnoloģiju asociācijas (LATA) rīkotajā konferencē “Datu virzīta nācija”.

LATA apvieno organizācijas un privātpersonas, tajā skaitā informācijas tehnoloģiju piegādātājus un lietotājus, kuri saskata ekonomiskus ieguvumus sev, savai organizācijai vai sabiedrībai kopumā no atvērtu tehnoloģiju plašākas izmantošanas Latvijā.

Plašāka informācija: https://www.lata.org.lv/balva-2019