Iniciatīvā “Pasakas” plānots radīt informatīvi izglītojošus materiālus par pasaku tematiku visa 2022.gada garumā. Jau publicēto materiālu klāstā ir divas dokumentālās īsfilmas – intervija folkloras pētnieku Dr.philol. Gunti Pakalnu par pasaku pētniecību un intervija Junga analītiskās psihoterapijas speciālisti Ivetu Gēbeli par pasaku būtiskumu bērna attīstībā un pieaugušo terapeitiskajos procesos. Nākotnē plānots uzņemt vēl astoņas dokumentālās intervijas ar dažādu nozaru pārstāvjiem, kas pārzina vai kā citādi ir saistīti pasaku lauku.

Tāpat, katru mēnesi tiek organizēta raidieraksta “Bibliotēka” saruna, kurā tiek iztirzāts kāds konkrēts temata aspekts; ik mēnesi tiek radīts arī viens saturiski bagāts, pētījumos balstīts raksts, un Bērnu dienas ietvaros publicēts arī 100 pasaku saraksts – iedvesma vecākiem un avots, kurā smelties idejas vakara kopā lasīšanas stundām. Ar visiem sērijā “Pasakas” publicētajiem materiāliem vienkopus iespējams iepazīties projekta “Bibliotēka” mājas lapā.

“Man ir ļoti siltas atmiņas par savu bērnību, un es ticu, ka bērnība ir katra cilvēka spožākais laimes izjušanas posms,” par jauno iniciatīvu izsakās Jekaterina Belokoņa, projekta “Bibliotēka” idejas autore un iniciatore. “Tajā mēs piedzīvojam beznosacījuma mīlestību no saviem vecākiem, izzinām sevi un apkārtējo pasauli. Mēs nebēdājam par neveiksmēm, un ar degsmi un ticību saviem spēkiem esam gatavi gāzt kalnus. Projekta “Bibliotēka” jaunā iniciatīva aicina ikvienu pieaugušo kļūt par sava bērna laimes kalēju, sargāt mīlestību un uzticību, un vērtēt un krāt savā sirdī katru laimes mirkli, kas tiek piedzīvots kopā ar savu bērnu.”

“Kā ikvienā projekta “Bibliotēka” iniciatīvā, arī šajā mēs mēģinām aktualizēt kādu literatūras mākslas, kultūras un vēstures vērtību, par kuru straujajā digitalizācijas laikmetā mēdzam piemirst. Šī sērija veidota ar mērķi ne vien atgādināt par pasaku lasīšanu, bet arī padziļināt sabiedrības izpratni par šo īpašu literatūras žanru, kā arī iedrošināt vecākus saglabāt pasaku lasīšanas tradīciju ģimenēs. Kāpēc tas ir būtiski? Spēcīgas un pamatotas atbildes uz šo jautājumu iespējams rasts jau publicētajā saturā, un varam apsolīt, ka arī turpmākie materiāli tās tikai papildinās,” komentāru sniedz Daiga Katrīna Bitēna, projekta “Bibliotēka” satura veidotāja un koordinatore.

Projekts “Bibliotēka” ir latviešu literatūras mecenāta “Baltic International Bank” iniciēts sociāls projekts ar mērķi veicināt lasīšanu un rakstniecību Latvijā. “Bibliotēka” savu darbību sāka 2018.gadā, publicējot interviju sēriju ar Latvijas literatūrā un kultūrā nozīmīgām personām par literatūras vērtību cilvēka dzīvē. Pateicoties plašajai sabiedrības atsaucībai un iesaistei, 2019.gadā projekts tika turpināts ar ceļojošās izstādes “Dzimtas grāmata” izveidi, savukārt 2020.gadā tika radīta sērija ģimenēm ar maziem bērniem “Iemīlēt grāmatu!” un klajā nāca izdevums “Dzimtu ģerboņi mūsdienu Latvijā”. Savukārt 2021.gada lielākā aktivitāte bija Jauno rakstnieku konkurss, kurš veidots ar mērķi veicināt jauno prozas rakstnieku izaugsmi Latvijā. Projekta ietvaros regulāri tiek veidotas iniciatīvas un aicinājumi dažādām sabiedrības grupām, ar mērķi pievērst uzmanību literatūrai kā pārmantojamai vērtībai un vecināt lasīšanas paradumu veidošanos sabiedrībā. Vairāk informācijas projekta “Bibliotēka” mājas lapā: www.manabiblioteka.lv un sociālo tīklu profilos Instagram, Facebook un Twitter (@manabiblioteka).

 

Papildu informācija:

Daiga Katrīna Bitēna
Projekta “Bibliotēka” satura veidotāja un koordinatore
daiga.bitena@gmail.com
+(371) 25629847