2022. gada 25. maijā notika profesionālās literatūras lasīšanas veicināšanas cikla “Virtuālās trešdienas bibliotekāriem: profesionālo publikāciju apskats” pasākums, kas bija veltīts kultūras mantojuma ietekmei uz sabiedrības labbūtību (well-being) un atmiņas institūciju lomai cilvēku veselības un labbūtības veicināšanā.

Pasākuma dalībnieki:

Kristīne Deksne, LNB Bibliotēku attīstības centra Latvijas Bibliotēku portāla galvenā redaktore

Elita Vīksna, LNB Bibliotēku attīstības centra nozaru informācijas eksperte

Inga Surgunte, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Kultūras sektora vadītāja

Kristīne Skrīvere, Cēsu vēstures un mākslas muzeja vadītāja

Ilze Siliņa, RCB Ārējā apkalpošanas punkta “Saulaino dienu bibliotēka” BKUS galvenā bibliotekāre