Kā informēja žurnāla redaktore, "Via Latgalica" ir iecerēts kā regulārs humanitāro zinātņu izdevums, kurā tiks apkopoti pētījumi par Latgales reģiona izpētes jautājumiem literatūrzinātnē, folkloristikā, valodniecībā, kultūras vēsturē, vēsturē, kulturoloģijā.
 
Pirmais "Via Latgalica" numurs apkopo RA pētnieku skatījumus folkloras, literāra teksta recepcijā un izpratnē, vēstures un kulturoloģijas faktu analīzē, akadēmiskās un lietišķās valodniecības aktuālajās tēmās.
 
Nākamie krājuma numuri vairāk tiks orientēti uz kādu konkrētu humanitāro zinātni, publicēt savus pētījumus žurnālā varēs kā pētnieki no sadarbības augstskolām ārzemēs, tā arī kolēģi Latvijā.
 
"Via Latgalica" paredz arī praktiskas ievirzes pētījumu (arhīva studijas, lauka pētījumi, ekspedīciju materiāli u.c.) publicēšanu, tāpēc sadarbībai tiek aicināti muzeju, bibliotēku, skolu darbinieki. Pirmajā numurā tiek piedāvāts ieskats Rēzeknes augstskolas Letonikas institūta lauka pētījumos Krāslavas rajona Indras pagastā 2007. gadā un vairākos Ludzas rajona pagastos no 2005. līdz 2007. gadam.
 
Sadaļā "Hronika" žurnāla 1. numurā apkopoti spilgtākie notikumi RA humanitāro zinātņu sfērā: publicētās grāmatas, konferences, pētnieku sasniegumi. Esošās sadaļas var tikt papildinātas ar grāmatu recenzijām, atceres dienu aprakstiem, taču to noteiks katra numura specifika.
 
Žurnāls ir izdots ar Izglītības un zinātnes ministrijas granta un RA Humanitāro un juridisko zinātņu fakultātes atbalstu. Tas tiks dāvināts Latgales reģiona vidusskolām.
 
 
Einārs Dervinieks LETA
Copyright © LETA