Babītes novada Kultūrizglītības centra vadītāja Biruta Grīnfelde, Babītes Mūzikas skolas direktore Inita Pūķe un pašvaldības bibliotēkas vadītāja Ilze Valpētere ir priecīgas par iespēju darboties jaunās, mūsdienīgās telpās. Arī Babītes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andrejs Ence atzīst, ka ir gandarīts par paveikto Kultūrizglītības centra izveidē un priecājas, ka Babītes novada iedzīvotāji koncertus, teātra izrādes un citus kultūras un izklaides pasākumus varēs apmeklēt tiem speciāli paredzētās telpās, kā arī par iespēju Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu nodrošināt ar labiekārtotām telpām.

Trīsstāvu ēka ir draudzīga visiem apmeklētājiem, ar uzbraucamo rampu un liftu aprīkotajā trīsstāvu ēkā atrodas divas koncertzāles (lielā koncertzāle ar 250 sēdvietām pasākumiem plašākai publikai un mazā koncertzāle, kur, sākot ar jauno mācību gadu, varēs baudīt Babītes Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumus to organizētajos koncertos), kā arī Babītes Mūzikas skolas telpas un bibliotēka.

Bibliotēkas apmeklētājiem plašās un mūsdienīgi iekārtotās telpas piedāvā lieliskas brīvā laika pavadīšanas iespējas – ne tikai grāmatu un periodisko izdevumu lasīšanu vai abonēšanu, bet arī pasākumu apmeklēšanu (šobrīd – Babītes novada uzņēmumu izstādes aplūkošanu), informācijas tehnoloģiju izmantošanu, savukārt mazākie grāmatu lapotāji var priecāties par bērnu rotaļu istabas iekārtojumu, rotaļlietām un krāsainām grāmatām.

Pasākuma laikā apmeklētāji varēja piedalīties monētu kalšanā par godu Babītes novada piecu gadu jubilejai un aplūkot jaunās telpas. Dienas turpinājumā viesi aicināti apmeklēt Babītes novada uzņēmumu izstādi – prezentāciju bibliotēkā, lai gūtu priekšstatu par novadā strādājošajiem uzņēmumiem, viņu produktiem un pakalpojumiem. Vakara noslēgumā lielā koncertzāle piedzīvos savu pirmo koncertu, kurā ar muzikāliem priekšnesumiem priecēs jauniešu koris “Maska” (diriģents Jānis Ozols), koklētāju ansamblis “Balti” (vadītāja Valda Bagāta) un Babītes Mūzikas skolas absolventi un pedagogi.

Ar svinīgu ceremoniju jaunā ēka Jūrmalas ielā 14A, Piņķos, nu, ir atklāta, līdz ar ko aizsākas Babītes novada svētki, un jau 2. septembrī uz atvērto durvju dienu viesus aicina Babītes vidusskola un Salas sākumskola, kur no šī gada ir atvērta arī Montesori grupa.
 
Pateicamies visiem svētku atbalstītājiem: uzņēmumiem – SIA “Lāči”, SIA “Forest Travel”, SIA “Musturi”, SIA “EASTCON AG LV”, SIA “Gartens”, Inbox.lv ledus halle, SIA “Pērnes L”, SIA “Irbēni”, SIA “Marite S”, AS “Swedbank” un SIA “Ozoli eko” – , kā arī amatiermākslas kolektīviem un māksliniekiem!

Organizē: Babītes novada pašvaldība.