Sveicot visus “Literatūras ceļveža” lasītājus jaunajā lasīšanas cēlienā, piedāvājam iepazīties ar aizvadītā gada noslēdzošo – decembra numuru. Izdevuma saturā un ievadā šoreiz pārdomas par rakstīšanu dažādās tās izpausmēs. Ceram, ka tās būs saistošas ikvienam izdevuma lasītājam, jo rakstīšana kā domu un darbības radošas izpausmes veids nesaraujami saistāma arī ar jebkura bibliotekāra ikdienu, neatkarīgi no konkrētajiem darba pienākumiem.

Izmantojam ietilpīgo atslēgvārdu “rakstīt”, arī lai pateiktu sirsnīgu paldies visiem rakstošajiem kolēģiem no LNB, citām Latvijas bibliotēkām, un, protams, arī mūsu sadarbības partneriem citās institūcijās – paldies, ka paši izsakiet vēlmi vai arī piekrītiet mūsu redakcijas piedāvājumam paust savu viedokli un ieteikt vērtīgas grāmatas arī citiem kolēģiem “Literatūras ceļveža” slejās. Arī decembra numurā mūsu autoru pulkam pievienojušies vairāki jauni uzvārdi – tos pamanīsiet numura sagatavotāju sarakstā.  

Rosinām izteikt savas domas par grāmatām, kuras jūs nav atstājušas vienaldzīgus, arī turpmāk!

Protams, iesakām ieskatīties ne vien Bereļa rakstīšanai veltītajā grāmatā (Berelis, Guntis. …rakstīt… Rīga: Orbīta, 2022.); veidojot katra, arī decembra numura saturu, tiek domāts, lai ikviens no tajā iekļautajiem grāmatu atradumiem daļai no jums ir īpašas uzmanības vērts.

Lai mums visiem bagāta lasīšanas pieredze arī jaunajā gadā!

Lasīt izdevumu

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēku attīstības centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
anda.saldovere@lnb.lv