Bibliotēku likuma 23. pants nosaka, ka valsts un pašvaldību bibliotēku lietotājiem ir tiesības bez maksas izmantot publiski pieejamos datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus.
 
Valsts aģentūrai "Kultūras informācijas sistēmas" līdz 2008. gada 15. septembrim bija jāaprēķina mērķdotācijas apmērs un jāiesniedz par to informācija Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā (RAPLM). Pamatojoties uz saņemto informāciju, RAPLM sagatavoja Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par mērķdotācijas piešķiršanu pašvaldībām bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pašvaldību bibliotēkās", kurā norādīts attiecīgajai pašvaldībai piešķiramās mērķdotācijas apmērs.
 
Kā redzams no rīkojumam pievienotā pielikuma, vienai pašvaldību bibliotēkai bezmaksas interneta un datoru izmantošanas nodrošināšanai pienāksies 900 latu.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA