Šī festivāla galvenais temats bija jēdziens Comics small press jeb maztirāžas preses komiksi, kas attiecināms uz visā pasaulē izplatīto mazu tirāžu komiksu izdevumu kultūru, to publicēšanai par ierosmi nereti kalpojot to autoru, mākslinieku apvienību iniciatīvai. Viens no Latvijas mākslinieku mērķiem, piedaloties festivālā bija dalīties pieredzē par žurnāla ar mazu tirāžu izdošanu nelielā valstī, kurā nav izveidojušos komiksu mākslas tradīciju.
 
Festivālu veidoja divas daļas. Dažādi izstāžu projekti festivāla ietvaros Sanktpēterburgas publiskajā telpā, tai skaitā muzejos, galerijās, bibliotēkas, veikalos, kafejnīcās un pat ielās norisinājās jau no 4. septembra līdz pat festivāla noslēgumam, savukārt festivāla aktivitātes, kas ietvēra bagātīgu tikšanos, lekciju, darbnīcu, filmu un perfomanču programmu ar Krievijas un ārvalstu autoru piedalīšanos, norisinājās no 25. līdz 28. septembrim un bija vērsta uz visplašāko interesentu, sabiedrības, kā arī profesionāļu auditoriju.
 
Latvijas mākslinieki ar ģenerālkonsulāta Sanktpēterburgā atbalstu festivālā piedalījās pirmo reizi.
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas ģenrālkonsulāts Sanktpēterburgā
Tālr.: (+7 812) 449 82 90