Latvijas dalība galvenās viesu valsts statusā Gēteborgas grāmatu gadatirgū ir uzskatāma par lielāko Latviju reprezentējošo pasākumu ārvalstīs šogad līdzās Latvijas kultūras dienām Krievijā un Vācijā, tas ir arī viens no lielākajiem Latvijas valsts proklamēšanas 90. gadadienas svinību pasākumiem ārvalstīs.
 
25. septembrī Gēteborgas grāmatu gadatirgu atklāja Latvijas premjerministrs Ivars Godmanis kopā ar Zviedrijas kultūras ministri Lēnu Ādelsoni Liljerotu (Lena Adelsohn Liljeroth). Premjerministrs atklāja arī Latvijas stendu, kura atklāšanas pasākumā un arī citos gadatirgus programmas pasākumos ar runām uzstājās bijusī Latvijas prezidente Vaira Vīķe-Freiberga un Juris Kronbergs, dzejnieks, tulkotājs, Latvijas dalības Gēteborgas grāmatu gadatirgū projekta koordinators, bijušais Latvijas kultūras atašejs Zviedrijā. 25. septembra pēcpusdienā notika vēstnieces Elitas Kuzmas organizēta pieņemšana par godu Latvijas viesu valsts statusam, kuras ietvaros par šī pasākuma nozīmi runāja un pateicību sadarbības partneriem un arī Latvijas programmas Gēteborgā dalībniekiem izteica premjers Ivars Godmanis, Ārlietu ministrijas valsts sekretārs Normans Penke un Kultūras ministrijas valsts sekretāre Solvita Zvidriņa.
 
Latvijas stends aptvēra 180 m2 platību izstāžu zāles centrā. Tas bija veidots Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunās ēkas – Gaismas pils projekta veidolā. Stenda dizainu, kura autors un izgatavotājs ir Vējiem līdzi, ļoti atzinīgi novērtēja gan apmeklētāji, gan gadatirgus organizatori (Bok&Bibliotek), atzīstot, ka tik oriģināls stenda dizaina risinājums gadatirgū nav bijis. Latvijas stendā varēja iepazīties ar vairāku Latvijas grāmatu izdevēju un rakstniecības un literatūras organizāciju materiāliem un informāciju, Latvijas Institūta un tūrisma informācijas materiāliem, arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas materiāliem un dažām grāmatu izstādēm, kā arī, protams, tikties ar organizāciju pārstāvjiem un rakstniekiem. Četru dienu laikā Latvijas stendā un izstāžu zāles semināru telpās notika ap 50 dažādu pasākumu, saistīti ar Latviju – semināri, grāmatu prezentācijas, lasījumi. Izstāžu hallē ārpus Latvijas stenda bija apskatāmas arī trīs Latvijas tēmai veltītas izstādes Viena diena Rīgā, Līvi (J. Nakamura), Latvija no putna lidojuma (J. Vītiņš).
 
Latvijas dalības viesu valsts statusā Gēteborgas grāmatu gadatirgū programmas ietvaros uz Gēteborgu bija devušies ap 70 Latvijas kultūras un inteliģences pārstāvju, to skaitā Vaira Vīķe-Freiberga, Sandra Kalniete, Pauls Bankovskis, Aivars Stranga, Ieva Lešinska, Juris Kronbergs, Ojārs Kalniņš, Jānis Krēsliņš, Andris Vilks, Ausma Cimdiņa, Knuts Skujenieks, Liāna Langa, Nora Ikstena, Laima Muktupāvela, Sergejs Timofējevs u.c. Gadatirgus ietvaros notiekošajos semināros par dažādām tēmām saistībā ar Latviju piedalījās arī ievērojamas ārvalstu personības.
 
Šogad zviedriski tiek izdotas 12 latviešu autoru grāmatas, to skaitā divas audiogrāmatas un vismaz piecas zviedru autoru grāmatas par Latviju. Gēteborgas grāmatu gadatirgus laikā lasītājiem pieejamas bija jau desmit no tām.
 
Gēteborgiešiem un tirgus apmeklētājiem tika piedāvāta arī plaša kultūras programma ārpus izstāžu halles – izstādes Viena diena Latvijā Gēteborgas Pilsētas bibliotēkā un Kaza kāpa debesīs (M. Brašmane) kultūras centrā Röda Sten, kā arī dažādi muzikāli literāri vakari, arī Latvijas videomākslas darbu prezentācija un citi notikumi. Izstādes apskatāmas Gēteborgā līdz 5. oktobrim.
 
Latvijas dalība Gēteborgas grāmatu gadatirgū galvenās viesu valsts statusā kopumā vērtējama ļoti pozitīvi. Jau pirms gadatirgus un tā laikā Latvija, tās autori un grāmatas bija nonākušas mediju uzmanības lokā. Ir saņemtas ļoti labas atsauksmes gan par Latvijas programmu Gēteborgas grāmatu gadatirgū kopumā, gan par zviedriski tulkotajām Latvijas autoru grāmatām.
 
Šogad nacionālā stenda organizatori ir Starptautiskā Rakstnieku un tulkotāju māja un Latvijas vēstniecība Zviedrijā, sadarbojoties ar LR Kultūras ministriju, LR Ārlietu ministriju, Rīgas domi, Rakstnieku savienību, Latvijas Literatūras centru. Ļoti nozīmīga ir rakstnieka un tulkotāja, ilggadējā Latvijas kultūras atašeja Zviedrijā Jura Kronberga līdzdalība, organizējot Latvijas kultūras programmu.
 
Plašāka informācija pieejama Gēteborgas grāmatu tirgus oficiālajā mājas lapā www.bok-bibliotek.se un www.literature.lv.
 
Gēteborgas grāmatu gadatirgus ir lielākais šāda veida pasākums Ziemeļeiropā, kas starptautiskas uzmanības lokā izvirza ne tikai grāmatniecības, literatūras, bibliotēku un citas kultūras nozares aktualitātes, bet arī globāli nozīmīgus politiskus un ekonomiskus jautājumus. Tas ir viens no ievērojamākajiem gada notikumiem Zviedrijā un Ziemeļvalstīs, kas pulcē ne tikai ļoti lielu grāmatu lasītāju skaitu, bet arī augsta līmeņa valstu amatpersonas, ievērojamas kultūras personības, pasaules klases intelektuāļus. Protams, tirgus ir nozīmīgs arī kā jaunu kontaktu veidošanas un darījumu slēgšanas centrs grāmatniecības un arī plašākā radošo industriju jomā. Tirgus laikā notikumi Gēteborgā ir mediju uzmanības centrā. Šogad gadatirgum bija akreditējušies 1 205 žurnālisti. Gadatirgu apmeklēja 101 084 cilvēki, piedalījās 948 izstādes dalībnieki no 20 pasaules valstīm, 788 rakstnieki un lektori, kuri uzstājas 2 420 dažādos pasākumos -lasījumos un semināros u.c.
 
Viesu valsts statuss Gēteborgas grāmatu gadatirgus ietvaros sniedz lieliskas iespējas iepazīstināt plašu starptautisku sabiedrību ar daudzveidīgu valsts kultūras dzīves ainu, veicinot pozitīva valsts tēla attīstību.
Šis notikums tiek organizēts Latvijas 90 gadu jubilejas svinību ietvaros.
 
 
Informāciju sagatavoja
LR Ārlietu ministrijas Informācijas un sabiedrisko attiecību departamenta Preses centrs