2015. gada 23. aprīlī tiek atzīmēta Pasaules grāmatu un autortiesību diena.

To atzīmē kopš 1995. gada, godinot autorus un viņu darbus, kā arī pievēršot sabiedrības uzmanību literatūras nozīmei cilvēku dzīvē un autoru ieguldījumam sabiedrības sociālajā un kultūras progresā. Katalonijā aizsāktā Grāmatu un autortiesību diena tiek atzīmēta 23.aprīlī, kas ir Viljama Šekspīra (1564. – 1616.) dzimšanas diena un Migela de Servantesa (1547. – 1616.) nāves diena. Starptautisku nozīmi šim datumam UNESCO piešķīra 1996. gadā, kā mērķi izvirzot sabiedrības, īpaši jauniešu, pievēršanu literatūrai, grāmatu lasīšanai un izglītošanu autortiesību jautājumos. UNESCO LNK katru gadu šajā dienā aicina sabiedrību izcelt grāmatu un caur to sniegto zināšanu nozīmi izglītības, kultūras un ekonomiskas labklājības sekmēšanā, kā arī – veicina sabiedrības interesi par grāmatām, dažādu tautu literatūru un dažādiem autoriem. UNESCO caur šo dienu turpina uzsvērt tieši grāmatu lomu līdzās modernajām tehnoloģijām nodrošināt jaunu informāciju un veicināt zināšanu sabiedrības attīstību, kas sakņojas spējā  atrast, analizēt un vērtēt jaunu informāciju, ko sniedz grāmatas, tādejādi paplašinot savu redzesloku un veicinot personīgo izaugsmi.