Konkursa pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 17. aprīlim.

KM Sabiedrības integrācijas departamenta direktore Solvita Vēvere: “Kad šā gada februārī Valmierā notika nevalstisko organizāciju atbalsta programmas 2014 izvērtēšanas konference, tās dalībnieku atzinums bija vienbalsīgs – šāda programma ir noteikti jāturpina, jo pērn visā Latvijā tika īstenoti 77 projekti. Tāpēc aicinām projektu īstenotājus atkal izmantot iespēju īstenot pašu iecerētās pilsoniskās sabiedrības un mazākumtautību iniciatīvas.”

Konkursa mērķis ir noskaidrot institūciju, kas kļūtu par reģionālo koordinatoru katrā no Latvijas novadiem –  Latgalē, Vidzemē, Pierīgā, Kurzemē un Zemgalē un tādejādi sekmēs pilsoniskās sabiedrības attīstību un sabiedrības saliedētību katrā plānošanas reģionā. Konkursa dalībniekiem jāiesniedz plāns par reģionā organizējamiem pasākumiem laika periodā līdz 2016. gada 31. martam.

Pasākumu plānā jāietver aktivitātes četros virzienos, tai skaitā reģiona nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšana un to savstarpējās sadarbības, kā arī sadarbības ar vietējām pašvaldībām, komersantiem, kultūras iestādēm (muzejiem, bibliotēkām, kultūras namiem) veicināšana. Otrkārt, atbalsts pilsoniskās sabiedrības iniciatīvām un iedzīvotāju līdzdalībai, sniedzot atbalstu reģiona nevalstisko organizāciju apakšprojektiem. Treškārt, atbalsts starpkultūru dialogu sekmējošiem pasākumiem, kas vērsti uz savstarpējas izpratnes veidošanu un stereotipu mazināšanu. Ceturtais virziens ir atbalsts reģiona mazākumtautību nevalstiskās organizācijām, tai skaitā Latvijas romu kopienas integrācijai un līdzdalībai.

Kopējā 2015. gada konkursa naudas summa ir 160 000 eiro un proporcionāli katram reģionam tiks piešķirti 32 000 eiro.
 
Papildinformācija
 
 
Informāciju apkopoja:
Iveta Bērziņa-Bebriša
Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67330254; 26304460
E-pasts: Iveta.Berzina-Bebrisa@km.gov.lv