Pasākuma ietvaros notiks lekcijas par vietas apzināšanu un izzināšanu (Juris Urtāns), par dzimtas vēstures pētniecību (Agnese Lūse), par Latviešu folkloras krātuves digitālā arhīva garamantas.lv izmantošanas iespējām (Una Smilgaine, Elvīra Žvarte), par nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanu (Ieva Vītola), par nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanas praksēm un piemēriem (Signe Pucena).

Papildus lekcijām katru dienu notiks arī praktisks nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs ar intervijām un interviju apstrādi. Interviju tēmu loks šoreiz būs saistīts ar ikdienas un saimniecības darbiem, kuri pamazām izzūd un netiek mācīti nākamajām paaudzēm (piemēram, veļas mazgāšana, malkas sagatavošana, pārtikas sagatavošana ziemas krājumiem, koka ēku ikgadējie uzturēšanas darbi, grozu pīšana, siena pļaušana un sagatavošana ziemai, skursteņu tīrīšana u.c.). Interviju fragmentus pēc apstrādes plānots apkopot un izdot SERDES izdevumu sērijā “Tradīciju burtnīca”.

Piesakies šeit līdz 22. jūnijam, jo vietu skaits ierobežots – https://forms.gle/BNFqeikQpYr3gLFD9

Novadpētniecības skolas programma:

29. jūnijs
Dalībnieku ierašanās līdz plkst. 12.00.
13.00 – 14.00 Iepazīšanās, ievadlekcija par SERDES pieredzi
14.00 – 15.00 Nemateriālā kultūras mantojuma popularizēšanas prakses un piemēri no UNESCO nemateriālā kultūras mantojuma saraksta (Signe Pucena, Starpnozaru mākslas grupa SERDE); Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšana (Ieva Vītola, starpnozaru mākslas grupa SERDE, Latvijas Kultūras akadēmija)
15.00 – 16.00 īsas Novadpētniecības skolas dalībnieku prezentācijas
16.00 – 18.00 Novadpētnieciska ekskursija pa Aizputi

30. jūnijs
10.00 – 12.00 “Garamantas.lv” – Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu folkloras krātuves (LFK) izbraukuma seminārs, kurā Una Smilgaine un Elvīra Žvarte iepazīstinās ar folkloras materiāliem, kas savākti Aizputē un tās tuvākajā apkārtnē, ieskats fotogrāfiju un audio ierakstu krājumos un kā praktiski izmantot digitālo arhīvu garamantas.lv.
14.00 – 18.00 Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs – intervijas

1. jūlijs
10.00 – 12.00 “Kā pētīt dzimtas vēsturi” (Agnese Lūse, dzimtas pētnieku komanda “Lūse Genealogical Research”)
14.00 – 18.00 Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs – intervijas

2. jūlijs
10.00 – 12.00 Vietas apzināšana un izzināšana – arheologa stāsts ar izzinošu pastaigu (Juris Urtāns, Latvijas Kultūras akadēmija, Nacionālās kultūras mantojuma pārvalde)
14.00 – 18.00 Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs – intervijas

3. jūlijs
10.00 – 16.00 Nemateriālā kultūras mantojuma dokumentēšanas darbs – informācijas apstrāde, interviju transkripcija, fragmentu sagatavošana publicēšanai
16.00 – 17.00 Novadpētniecības skolas noslēgums un apliecību izsniegšana

 

Vairāk informācijas:
Signe Pucena
E-pasts: smg.serde@gmail.com
Tālr.: +371 29817180

Pasākumu finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds