Izvērtējot līdzšinējo pieredzi darbā ar lasītājiem, laiks, kad bibliotēka būs atvērta, maksimāli pieskaņots apmeklētāju vēlmēm un ieteikumiem. Ar 1. oktobri LNB pāriet uz vienu darba maiņu, līdz ar to, izņemot dažas specializētās lasītavas, bibliotēka apmeklētājiem būs pieejama darbdienās no plkst. 11.00 līdz 19.00 un sestdienās no 10.00 – 17.00. Svētdienās bibliotēka būs slēgta. Ar konkrētu lasītavu darba laikiem iespējams iepazīties bibliotēkas mājas lapā
http://www.lnb.lv/lv/lasitajiem/lasitavas.
 
Tajā pašā laikā, pasliktinoties ekonomiskajai situācijai valstī, pieprasījums pēc bibliotēkas pakalpojumiem arvien pieaug, par ko liecina pastāvīgo lasītāju skaita pieaugums. Apsverot visus apstākļus, jaunie darba laiki veidoti tā, lai tie būtu maksimāli ērti visām sabiedrības grupām un bibliotēkas pastāvīgajiem apmeklētājiem.
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Egle
Latvijas Nacionālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67365255, mob. tālr.: 29274845
www.lnb.lv