Cēsu ielā 4 darbojas ne vien Valmieras bibliotēka un Vidzemes Augstskolas bibliotēka, bet arī Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct un ar Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansējumu izveidotais reģionālais mācību centrs.
 
Pieaugušo apkalpošanas nodaļas vadītāja Olga Kronberga informē, ka līdz ar darba uzsākšanu jaunajās telpās, lasītājiem tiek piedāvāti pilnveidoti un arī vairāki jauni pakalpojumi. "Visi Valmieras integrētās bibliotēkas rīcībā esošie materiāli – gan grāmatas, gan elektroniskie dokumenti ievadīti elektroniskajā kopkatalogā. Izmantojot bibliotēkas mājas lapu www.biblioteka.valmiera.lv, ikviens interesents var pieslēgties elektroniskajam katalogam un aplūkot, vai bibliotēka piedāvā nepieciešamo grāmatu. Par bibliotēkā esošo periodiku var uzzināt sadaļā "Laikraksti un žurnāli". Reģistrētie lietotāji bibliotēkā var saņemt paroli un attālināti izmantot visus piedāvātos pakalpojumus, piemēram, rezervēt grāmatas, lūgt pagarināt to nodošanas termiņu, sazināties ar bibliotekāriem un veikt citas darbības. Ja lasītājs izmanto šo piedāvājumu, Valmieras integrēto bibliotēku var apmeklēt tikai saņemot vai nododot grāmatas," stāsta Olga Kronberga, piebilstot, ka bibliotēkas rīcībā ir ne vien plašs grāmatu klāsts, bet arī vairāk nekā 100 dažādi preses izdevumi. Pateicoties Valmieras pilsētas pašvaldības atbalstam, lasītājiem pieejams arī bezmaksas starpbibliotēku abonements, tādējādi vajadzīgo grāmatu var pasūtīt no lielākajām Latvijas bibliotēkām.
 
Grāmatu fonds izvietots divos stāvos – pirmajā stāvā atrodas daiļliteratūra, periodika un bērnu nodaļa "Zvirbulēns". Savukārt otrajā stāvā – mācību un nozaru literatūra. Pagrabstāvā ierīkota krātuve mazāk pieprasītām grāmatām.
 
Bibliotēkas kolektīvs priecājas par jaunajām un skaistajām telpām, kas radītas lasītāju ērtībām. Visas mēbeles ir jaunas, īpaši bibliotēkas vajadzībām gatavotas. "Bibliotēkā iekārtotas divas grupu lasītavas, divas lielas klusās lasītavas un piecas individuālās lasītavas, kas pieejamas visiem bibliotēkas lietotājiem bez maksas. Cilvēki, kuriem nepieciešamas klusas telpas intensīvam darbam, aicināti uz laiku rezervēt individuālās lasītavas. Visā bibliotēkā ir bezvada interneta pieeja. Ir arī datorlasītava ar 26 datoriem, ko var izmantot visi bibliotēkas apmeklētāji. Savukārt bērniem ir sava datorlasītava, kurā atrodas 15 datori ar interneta pieslēgumu," skaidro Olga Kronberga, piebilstot, ka visas telpas pieejamas arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem – izbūvēta uzbrauktuve un ēkā ierīkots lifts.
 
Novembra beigās Bila & Melindas Geitsu fonda projekta ietvaros bibliotēkai piegādāts specializēts datortehnikas komplekts cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Datortehnika aprīkota ar palielināšanas iekārtām, lai vājredzīgie bibliotēkas apmeklētāji varētu lasīt tekstu palielinātā formā, ērti rakstīt un izmantot internetu.
 
Runājot par nākotnes plāniem, bibliotekāri atzīst, ka iecerēti ne vien literāri pasākumi visām vecumu grupām, bet arī regulāras lasītāju apmācības elektronisko resursu, piemēram, datu bāzu izmantošanā.
 
"Visi Valmieras integrētās bibliotēkas piedāvātie pakalpojumi ikvienam lasītājam ir bez maksas. Jāmaksā tikai par kopētavas pakalpojumiem," informē Olga Kronberga.
 
Jāpiebilst, ka Valmieras integrētā bibliotēka lasītājiem atvērta darba dienās no pulksten 10.00 līdz 19.00 un sestdienās 10.00-16.00.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Līga Tarbuna
Valmieras Kultūras centra sabiedrisko attiecību speciāliste
Mob. tālr.: 28382051