Mentorings – atbalsts un iedrošinājums ir iecienīta prakse daudzās Eiropas valstīs. Šo metodi izmanto ne tikai uzņēmumos un sabiedriskajās organizācijās, bet arī mācību iestādēs. Mentorings pakāpeniski ienāk arī Latvijas izglītības sistēmā. Diskusiju par mentoru vietu izglītībā vadīs LU Pedagoģijas un psiholoģijas fakultātes Skolotāju izglītības nodaļas docente, IZM sertificēta universitātes mentore un mentoru izglītotāja, Dr. paed. Indra Odiņa. Pasākuma gaitā tiks diskutēts par mentoringa pamatkoncepcijām, mentoru un viņu izglītotāju lomām un pienākumiem.
Paralēli diskusijai tiks atklāta arī iespieddarbu izstāde par mentoringa vietu izglītībā. Izstāde tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un norisināsies līdz 10. decembrim.
Piedalīties diskusijā un iepazīties ar izstādes piedāvājuma klāstu aicināti Pārdaugavā esošo augstskolu studenti, mācībspēki un citi interesenti. Pasākuma un izstādes norises vieta – EUROPE DIRECT informācijas punktā Jūrmalas gatvē 74/76, 101. telpā., plkst. 15.00.
 
Latvijas Universitātes Bibliotēka ar projekta "e-Eiropa" pieteikumu Eiropas Komisijas izsludinātajā konkursā kļuvusi par vienu no deviņiem Latvijā apstiprinātajiem EUROPE DIRECT informācijas punktiem, kas informatīvi apkalpo Rīgas reģionu. Iepazīties ar informācijas punkta darbību var LU mājas lapā http://www.lu.lv/biblioteka/e-Eiropa/
 
Informāciju sagatavoja:
Ilona Vēliņa-Švilpe
EUROPE DIRECT Rīgas reģiona informācijas punkts
Tālr.: 67034047
E-pasts: e-eiropa@lu.lv