Galveno balvu – apmeklēt Eiropas Parlamentu Briselē – fināla izspēlē izcīnīja Valkas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Aija Rudīte un  Aizkraukles pilsētas bibliotēkas lasītāja Inga Ziediņa.

Radio SWH studijā nosaukta arī konkursā aktīvākā bibliotēka – Balvu novada Vectilžas pagasta bibliotēka, no kuras konkursā piedalījās procentuāli lielākais dalībnieku skaits, un kuras vadītāja Ina Skrima arī balvā saņēma ceļazīmi braucienam uz Eiroparlamentu Briselē.

 

Konkursu Latvijas bibliotēkās ik gadu rīko sabiedrība “Tilde” un valsts aģentūra “Kultūras informācijas sistēmas”, šoreiz kopā ar portālu www.ParSportu.lv un sadarbībā ar Eiropas Parlamenta deputāti Inesi Vaideri. Konkurss “Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!” norisinājās no 15. novembra līdz 6. decembrim, un tajā kopskaitā piedalījās 1354 dalībnieki no 344 bibliotēkām visā Latvijā. Vēl konkursa finālā piedalījās Daudzeses pamatskolas bibliotekāre Ruta Jankovska un Olaines bibliotēkas Bērnu nodaļas lasītāja Madara Gasparoviča.

 

Dalībnieki konkursā  startēja vienā no trīs līgām atbilstoši savam statusam – skolēnu, bibliotēku lasītāju vai bibliotekāru līgā. Katras līgas ietvaros notika savstarpēja individuāla sacensība, un konkursa trijās kārtās tika noteikti līgu uzvarētāji katrā reģionā. Finālisti balvās saņēma žurnāla “GEO” gada abonementu, grāmatas no Izdevniecības “Pētergailis”, žurnāla “Rīgas laiks” gada abonementu, Kino kartes no “Kinoreklāmas aģentūras Pirmā Līnija”, kā arī Tildes Biroja mājas versiju.  

Konkursa laureāti ir:

Austrumu reģionā:
• Bibliotekāru līgā – Bebrenes pagasta tautas bibliotēkas bibliotekāre Emma Malahovska,
• Bibliotēku lasītāju līgā –  Dunavas pagasta Dunavas bibliotēkas lasītājs Uģis Varslavāns,
• Skolēnu līgā – Bebrenes pagasta tautas bibliotēkas lasītāja Karīna Bidzāne.

Rietumu reģionā:
• Bibliotekāru līgā – Ventspils Galvenās bibliotēkas bibliotekāre Līga Irbe,
• Bibliotēku lasītāju līgā – Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkas lasītāja Dita Bārdiņa,
• Skolēnu līgā – Kurmāles pagasta Priedaines bibliotēkas lasītājs Dairis Peskops.

 

Dienvidu reģionā:
• Bibliotekāru līgā – Daudzeses pamatskolas bibliotēkas bibliotekāre Ruta Jankovska,
• Bibliotēku lasītāju līgā – Olaines pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas lasītāja Madara Gasparoviča,
• Skolēnu līgā – Olaines pilsētas bibliotēkas bērnu nodaļas lasītājs Miks Mūrnieks.

Ziemeļu reģionā:
• Bibliotekāru līgā – Valkas novada Centrālās bibliotēkas bibliotekāre Aija Rudīte,
• Bibliotēku lasītāju līgā – Rīgas Centrālās bibliotēkas Juglas filiālibliotēkas lasītāja Sigita Sarmule,
• Skolēnu līgā – Valkas novada Centrālās bibliotēkas lasītāja Ginta Kozlovska.