RTU Zinātniskās bibliotēkas mobilitātes projekts „Bibliotēkas lietotāju apmācību programmu plānošana, izstrāde un vadīšana” (Nr. 2010-1-LV1-LEO02-00645) tika atbalstīts Eiropas Kopienas Mūžizglītības programmas (2007-2013) Leonardo da Vinci apakšprogrammā.

Apstiprinātais finansējums no Leonardo da Vinci apakšprogrammas ir 8 016,00 EUR  4 piešķīruma saņēmējiem. Apstiprinātais prakses ilgums 2 nedēļas.

 

Projekta mērķis – nodrošināt Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas darbinieku praksi Polijā, pilnveidojot un paplašinot darbinieku kompetences un prasmes Eiropā izmantojamo progresīvo darba metožu pielietošanā dažādu līmeņu bibliotēkas lietotāju informācijpratības attīstīšanas un pilnveidošanas programmu un kursu organizēšanā, veidošanā, vadīšanā.

 

RTU Zinātniskās bibliotēkas mobilitātes projekta ietvaros 2011.gada pavasarī 4 RTU Zinātniskās bibliotēkas darbinieces dosies praksē un iepazīsies Varšavas Tehnoloģiskās universitātes bibliotēkā ar visiem darba procesiem bibliotēkas lietotāju apmācību programmu un kursu plānošanā, izstrādē un vadīšanā. Esam pārliecināti, ka kopīgi sastādītais prakses programmas plāns tiks realizēts projekta ietvaros un projekta dalībnieki iegūs vērtīgu darba pieredzi.