LVS ISO pr 21047:2009: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais teksta standartkods (ISTC)

Starptautiskā teksta standartkoda (ISTC) nolūks dod iespēju efektīvi identificēt tekstuālos darbus, atvieglo informācijas apmaiņu starptautiskā līmenī par šiem tekstuālajiem darbiem starp autoriem, aģentiem, izdevējiem, mazumtirgotājiem, bibliotēkām, tiesību pārvaldītājiem un citām ieinteresētām pusēm.

 

Nepieciešamos labojumus un komentārus lūdzam iesniegt LNB Standartizācijas nodaļai līdz š.g. 20. decembrim (tālr.: 67312796, e-pasts: standarti@lnb.lv )