Saskaņā ar noslēgto līgumu pakalpojuma sniedzējs izstrādās apmācību kursa programmu, sagatavos mācību materiālus un apmācīs visus Latvijas publisko bibliotēku bibliotekārus (kopā apmēram 1800 bibliotekārus).
 
Projekta "Valsts vienotā bibliotēku informācijas sistēma" jeb Gaismas tīkla projekta ietvaros publisko bibliotēku bibliotekāri apguva Microsoft Office 2003. Šī apmācību kursa ietvaros bibliotekāri tiks apmācīti darbam ar Microsoft Windows Vista un Microsoft Office 2007, kā arī interneta un e-pakalpojumu izmantošanu ikdienas darbā un papildinās zināšanas par datu bāzēm. Jaunākā programmatūra publiskajām bibliotēkām tiks piegādāta kopā ar datortehniku publisko bibliotēku attīstības projekta ietvaros.
Apmācību kurss tiks īstenots līdz 2008. gada 31. maijam un apmācības notiks 10 jaunizveidotajos Reģionālajos mācību centros Ventspilī, Liepājā, Jelgavā, Rīgā (divi centri), Ogrē, Daugavpilī, Preiļos, Valmierā un Gulbenē.
 
Šis apmācību kurss ir tikai daļa no Latvijas valsts un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētā publisko bibliotēku attīstības projektā paredzētajiem kursiem. Bibliotekāriem bez informācijas tehnoloģiju apmācībām būs iespēja apgūt zināšanas par bibliotēku lomu zināšanu sabiedrībā, bibliotēku attīstības plānošanu, mūžizglītību, efektīvām pasniegšanas metodēm, lasītāju izpēti un motivēšanu, kā arī inovatīvo darbu bibliotēkās. Arī šo apmācību kursu īstenotāji tiks noteikti iepirkumu procedūru rezultātā.
 
Kā jau iepriekš ziņots, pagājušā gada novembrī Bila & Melindas Geitsu fonds piešķīra Latvijai 16,2 miljonus ASV dolāru informācijas tehnoloģiju attīstībai pašvaldību publiskajās bibliotēkās. Šo projektu kopā ar kompānijas Microsoft 7,9 ASV dolāru lielo programmatūras ziedojumu un Latvijas valsts līdzfinansējumu īsteno Kultūras ministrijas valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas". Aģentūras misija ir palīdzēt kultūras atmiņas institūcijām – bibliotēkām, arhīviem un muzejiem saglabāt kultūras mantojumu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus.
 
 
Mediju kontaktiem:
Kaspars Rūklis,
Sabiedrisko attiecību vadītājs
V/A "Kultūras informācijas sistēmas"
Tālrunis: 7844885, 29405048; e-pasts: kaspars.ruklis@kis.gov.lv