BĒRNU ŽŪRIJAS VĒSTURE

Latvijā jau sesto gadu veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu žūrija", tā ir Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīta programma, kurai raksturīgs visplašākais aptvērums valstī, tā darbojas katrā rajonā, iesaistot par aktīviem lasītājiem un grāmatu vērtētājiem tūkstošiem bērnu. Programmas autori ir LNB Bērnu literatūras centra darbinieki. Ideja iesaistīt bērnus lasīšanas sacensībā nāk no Nīderlandes, kur tā darbojas kopš 1988. gada. Taču mūsu modelis ir daudz interesantāks un radoši pielāgots Latvijas apstākļiem. Pēc mūsu programmas parauga līdzīgas žūrijas uzsākušas darbu Vācijā (Celle), Krievijā un Lietuvā.
2006.gadā lasīšanas maratonā iesaistījās 16 tūkstoši jauno lasītāju 510 bibliotēkās, šogad grāmatu kolekcija ir aizceļojusi uz 550 bibliotēkām. Salīdzinot ar pagājušo gadu, mūsu programmā ir iesaistījušās divreiz vairāk skolu. Ar programmas dalībnieku sarakstu var iepazīties Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājas lapā http://www.lnb.lv

BIBLIOTEKĀRIEM

Bibliotēka, kura iesaistās šajā projektā, saņem grāmatu kolekciju, kas paliek bibliotēkas krājumā, plakātus, bukletus, lasīšanas līgumus, atstarotājus, pildspalvas ar Bērnu žūrijas simboliku. Grāmatu vērtēšana notiek četrās vecumgrupās: grāmatas
• 1. – 2. klasei;
• 3. – 4. klasei;
• 5. – 7. klasei;
• 8. – 9. klasei.
Katram bērnam, kas piedalās bērnu žūrijas darbā, jāparaksta īpašs lasīšanas līgums – apņemšanās noteiktā laikposmā izlasīt savas vecumgrupas grāmatas. Ieteicams šo līgumu noslēgt pēc pirmās vai otrās grāmatas izlasīšanas, ļaujot jaunajam ekspertam vispirms pārbaudīt savus spēkus.
Katrs eksperts aizpilda tikai vienu anketu, izvērtējot savas grupas grāmatu kolekciju. Anketu var aizpildīt arī elektroniski. 1.-4. klašu anketas ir vienkāršākas nekā 5.-9. klašu. Anketas nākošā gada sākumā jāatsūta Bērnu žūrijas centrālei LNB Bērnu literatūras centrā.
Ir apsveicami, ja izdodas vienoties ar citām projektā iesaistītajām rajona vai pilsētas bibliotēkām uz vietas veikt pirmreizējo anketu apstrādi. Rezultāti var noderēt publikācijām un lasīšanas svētkiem, suminot centīgos lasītājus, grāmatu autorus, ilustrētājus, tulkotājus un izdevējus.
Bērnu žūrijas pasākumu programma var kļūt par nozīmīgu notikumu vietējās sabiedrības dzīvē, veicināt sadarbību starp izglītības, kultūras un citām iestādēm.
Izrādiet interesi par to, ko bērni lasa. Izlasiet arī Jūs jaunās grāmatas, kuras lasa bērnu žūrijas eksperti, un vēlāk tās pārrunājiet. Centieties nekritizēt bērna izvēli un uzsveriet, kas Jums paticis šajās grāmatās.

PAŠVALDĪBU VADĪTĀJIEM

Lasīšanas veicināšanas programma ir mēģinājums apvienot valsts un pašvaldību līdzekļus kopīgam mērķim: lasoša, domājoša un aktīva bērna audzināšanai. Programma spēj nodrošināt bērnus ar jaunāko literatūru – arī tad, ja viņi dzīvo nabadzīgā pašvaldībā, iesaistīt viņus radošā domu apmaiņā, ietekmēt Latvijas grāmatniecības procesus un veicināt pozitīvas vietējās kultūrvides veidošanos.
Arī informācijas tehnoloģiju izmantošanā un jebkura veida informācijas apgūšanā svarīga ir lasītprasme. Lai modinātu un koptu lasītprieku, bērniem nepieciešamas interesantas grāmatas, kuras viņi varētu ieteikt cits citam. Arī šogad bibliotēkas, kas izturējušas konkursu, tiks nodrošinātas ar labu jaunāko grāmatu kolekciju, plakātiem, atstarotājiem, bukletiem un pildspalvām. Tomēr bērnu, kas vēlētos iesaistīties programmā, ir daudz vairāk, tāpēc pašvaldībām jāatrod iespēja iegādāties vēl vienu eksemplāru no Bērnu žūrijas vērtēšanai paredzētajām grāmatām, ko izvēlējušies speciālisti.
Jūsu praktiskā līdzdalība lasītprieka sadarbībā ir – nodrošināt iespēju aptaujas anketas aizpildīt elektroniski, lasīšanas līgumu kopēšanu un pasta sūtījumus, apmaksāt bibliotekāra un bērnu ierašanos uz Lielajiem lasīšanas svētkiem Rīgā, atbalstīt reģionālos lasīšanas svētkus.
Iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka pašvaldību vadītāji un deputāti ir bijuši aktīvi lasītprieka sadarbības atbalstītāji, dāsni finansējot bērnu žūrijas pasākumus bibliotēkās, lai lasītprieks ienāktu katrā mājā, kur dzīvo bērni. Izdoma ir bijusi bagāta: dāvinātas grāmatas, žurnālu gada abonementi, dāvanu kartes. Organizētas ekskursijas, teātra izrāžu apmeklējumi, vizītes pilsētas domē, lasīšanas svētki un nometnes, reklāmas kampaņas grāmatai un lasīšanai.
Ne mazāk svarīga par naudu ir arī Jūsu autoritāte: apliecinot savu interesi par lasīšanu un cieņu pret grāmatu, Jūs rādāt bērniem pozitīvu kopsakaru starp lasīšanu un cilvēka vietu sabiedrībā, Jūsu personiskā autoritāte stiprina lasīšanas autoritāti bērnu acīs.
Palīdziet mums, mēs palīdzēsim Jums un bērniem!

VECĀKIEM

Vai Jūsu bērni lasa grāmatas? Būt labam lasītājam nozīmē iegūt dzīvē priekšrocības – intelektuālas, emocionālas, morālas. Arī Jūsu bērniem ir šī iespēja. Bērnu grāmata ir viņu pirmā tikšanās ar literatūru, bezgalīgu pasauli, kura būs viņiem atvērta visas dzīves garumā. Tādēļ svarīgi, lai šis notikums ir rūpīgi pārdomāts un spēj parādīt, ko dod laba grāmata. Tas nedrīkst būt bērnam uzspiests kā nepatīkams pienākums. Arī no Jūsu attieksmes būs atkarīgs, vai lasīšana kļūs par aizraujošu piedzīvojumu. Piedāvājiet bērniem grāmatas, kas Jums pašiem šķiet interesantas, bet nenomokiet viņus ar pastāvīgām prasībām lasīt sarežģītu literatūru. Nekritizējiet viņu izvēli. Ļaujiet viņiem justies brīviem un lasīt pašiem sava prieka pēc.
Franču rakstnieks un pedagogs Daniels Penaks ir teicis: "Ja tomēr lasīšanas prieks ir zudis (ja, kā mēdz teikt, manam dēlam, manai meitai, jaunatnei nepatīk lasīt), nekur tālu tas nav aizklīdis. Mazliet aizmaldījies. Viegli atrodams. Tikai jāzina, kādos ceļos tas meklējams. Ja vēlamies, lai mūsu dēls, mūsu meita, jaunatne lasītu, tad viņiem steidzami jāpiešķir tiesības, ko mēs dodam paši sev". Galu galā, tikai retais no pieaugušajiem speciāli lasa grāmatas, kas "attīsta domāšanu". Pie domāšanas bērnu gluži nemanot aizvedīs lasīšanas patika un ieradums.
Izrādiet interesi par to, ko Jūsu bērns lasa, izlasiet tās grāmatas, kas viņam iepatikušās, pārrunājiet, kas Jums šķitis svarīgs šajās grāmatās! Atcerieties, ka viens no brīnumiem, ko spēj veikt laba bērnu grāmata, ir tuvināt bērnu viņa paša vecākiem.

BĒRNU ŽŪRIJAS CENTRĀLE

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs, kas vada programmu "Bērnu žūrija", atrodas Rīgā, Tērbatas ielā 75. Te darbojas arī sabiedriska organizācija Latvijas Bērnu un jaunatnes literatūras padome (LBJLP, dibināta 1993. gadā)
Bērnu literatūras centra galvenie darbības virzieni:
• informācija par bērnu literatūru;
• tālākizglītības programma bērnu bibliotēku darbiniekiem un skolotājiem;
• jaunu metožu ieviešana lasīšanas veicināšanā;
• konsultācijas.
Katru gadu LNB Bērnu literatūras centra pakalpojumus izmanto vairāk nekā 6000 apmeklētāju. Interesantākie projekti, ko esam īstenojuši:
1998.gadā – Lasīšanas nometne un starptautiska konference "Bibliotēka bērniem un jaunatnei jauno informācijas tehnoloģiju pasaulē"; 1999. gadā – starptautisks seminārs "Bērni un jaunieši kā interneta lietotāji"; 2000. gadā – Nīderlandes bilžu grāmatu ceļojošā izstāde "Kaktiņā ar savu grāmatiņu" un starptautiska konference "Bibliotēkas kompetence bērnu un jauniešu kultūrpolitikā"; 2001. gadā – kopīga stāstu lasīšana grāmatiņā "Pāri pār tiltu" un 2003. gadā – "Dzejas plakāti", lasīšanas veicināšanas projekti kopā ar Nīderlandes IBBY organizāciju. Kopš 1995. gada Bērnu literatūras centrs rīko ikgadējas bērnu literatūras konferences un jaunākās literatūras skates. Īpaša svētku diena ir 2. aprīlis – Starptautiskā bērnu grāmatu diena, H.K. Andersena dzimšanas diena.
LBJLP kopš 2005. gada piešķir ikgadējo Jāņa Baltvilka balvu bērnu literatūrā, bet kopš 2006. gadā uzsākusi plašāku bērnu literatūras un lasīšanas veicināšanas programmu "Baltā Vilka grāmatas", kas piedāvā aktīvākajām bibliotēkām un skolām līdzdalību "Jauno lasītāju plašā apvāršņa konkursā".

Laipni lūdzam!

LNB Bērnu literatūras centrs, LBJLP

Tērbatas iela 75, Rīga, LV – 1001
Tālr./Fax: 7312792
berni@lnb.lv, lbjlp@inbox.lv  
http://www.lnb.lv
Darba laiks: P.,O.,T.,C. 12.00–17.00. Piektdienas – konsultāciju dienas, 10.00–17.00