Preses pārstāvji varēs iepazīties ar aicinājuma vēstules valdībai saturu, kā arī uzklausīt inteliģences pārstāvju – M.Zālīte, A.Kronbergs, R.Vanags, U.Būde, I.Lancmanis, J.Dripe, A.Mauliņa u.c. – viedokļus par LNB projekta īstenošanas nepieciešamību.
 
Sākot ar šodienu, ikvienam Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) projekta atbalstītājam ir iespēja parakstīties Latvijas Nacionālās bibliotēku Atbalsta biedrības (LNBAB) mājas lapā http://www.gaisma.lv/ ar to apliecinot, ka LNB projekta īstenošana ir tik pat būtiska Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšanai kā savulaik iestāšanās Eiropas Savienībā un NATO. Tas ir ieguldījums mūsu un mūsu bērnu nākotnē, apliecinājums, ka domājam un plānojam valsts attīstību ilglaicīgi, ka patiesi veidojam uz zināšanām balstītu sabiedrību.
 
Parakstīšanās formā ir jāievada Jūsu vārds, uzvārds, personas kods un dzīves vieta (valsts un pilsēta). Jūsu personas kods nebūs citiem publiski pieejams, taču, ja LNB projekta realizācija tiks nopietni apdraudēta vai kā citādi traucēta tā īstenošana, tad atbalstītāju saraksts, iekļaujot arī Jūsu personas kodus, tiks izdrukāts iesniegšanai Ministru Kabinetā. Parakstīšanās formā ir iespējams arī paust viedokli par to, kādus ieguvumus Latvijai dos LNB projekta īstenošana un kādas sekas varētu izraisīt LNB projekta apturēšana.
 
 
Vairāk informācijas:
 
Lāsma Brantevica
Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 7843767