Saietā pulcējās vairāk nekā 50 Kurzemes bibliotēku pārstāvji no Ventspils, Saldus, Kuldīgas, Talsu, Dundagas, Brocēnu, Priekules, Liepājas un citiem novadiem. Divās saieta dienās tika gūta pieredze un idejas darbam ar bērniem bibliotēkā no pašu kolēģu pieredzes un lektoru prezentācijām, radošas iemaņas un pozitīva lādiņa deva darbam.

 

LBB prezidente Kristīne Pabērza stāstīja par IFLA Bērnu un jauniešu sekcijas aktivitātēm un aktualitātēm, par starptautiskām  programmām un pasākumu formām, kurās var iesaistīties arī Kurzemes bibliotēkas (“Sister libraries”, “Maker space”, “Sportisti uz bibliotēku! Lietotāji sportot!” u. c.), par starptautiskiem dokumentiem un vadlīnijām, kurus izmantot darbā ar bērniem. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja Silvija Tretjakova dalījās idejās un pieredzē vērtējot EIFL inovāciju projektus bērnu un pusaudžu auditorijai, iedrošināja pieteikties šim projektu konkursam un minēja labas idejas gan no pasaules, gan Latvijas bibliotēkām (Pelču bibliotēkas un Valmieras bibliotēka), kuras ir ieguvušas balvas un ir augstu novērtētas.

 

Bibliotēku vadītājas un bibliotekāres Edīte Vespere (Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas bērnu bibliotēka “Vecliepājas Rūķis”), Inga Brūvere (Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs), Lāsma Veigelte (Priedaines bibliotēka), Ilze Jaunbērziņa (Talsu Bērnu bibliotēka), Iveta Skapste (Ventspils bibliotēkas Gāliņciema bibliotēka) un Iveta Rātenberga (Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs) dalījās pašu pieredzē par interesantiem pasākumiem, projektiem un aktivitātēm, kas tiek organizētas reģionu bibliotēkās, tā dodot kolēģiem iespēju iepazīt savu unikālo pieredzi un darbu ar bērniem.

 

Savukārt lektore Laila Meluškāne priekšlasījumā “101 ideja radošiem pasākumiem” rādīja, stāstīja un praktiski demonstrēja idejas, spēles, pasākumu tēmas, kuras var izmantot darbā ar bērniem. Tika runāts par telpas iekārtojumu, atribūtiem, pasākumu formām un uzdevumu veidiem.

 

Saieta dalībniekiem bija iespēja arī praktiski darboties radošajās darbnīcās: “Bērni veido gleznas” (vad. Dace Kalniņa) – gleznu veidošana no dažādiem materiāliem, “Spēles bērniem” (vad. Ieva Kalvāne) – dažādas idejas un praktiski padomi galda un grīdas spēļu veidošanai, “Muzicējam kopā” (vad. Agrita Pileniece) – mūzikas instrumentu gatavošana un pielietošana.

 

Saieta laikā tika iepazīta arī Saldus pilsētas kultūrvēsture un radošie cilvēki, jo kultūras programmas laikā tika apmeklēts Jaņa Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs, kurā tika iepazīta vēstures ekspozīcija, Jaņa Rozentāla dzīve un daiļrade, augstvērtīga māksla un muzeja aktuālās izstādes. Gidu Līgas Šaules un Vinetas Jurevicas vadībā varēja baudīt un izzināt Saldus dabas, kultūras un vēstures jaukumus. Īpašu noskaņu un baudījumu sniedza koncerts apvienības “Cik dažādi” izpildījumā un vakarēšana “Sķūna” pagalmā ar dziesmām, konkursiem un sātīgu zupu.

 

Saieta dalībnieku aptaujā tika minētas pozitīvas lietas un ieteikumi turpmāko saietu uzlabošanai. Kopumā bibliotekāri no Kurzemes bija radoši iedvesmoti, ideju pilni un pozitīvu emociju uzlādēti turpmākajam darbam. Nākamais Kurzemes bibliotekāru saiets notiks Talsu reģionā.

 

Saietu organizēja LBB Kurzemes nodaļa, Saldus pilsētas bibliotēka, Kursīšu bibliotēka-informācijas centrs. Saietu finansiāli atbalstīja Saldus novada pašvaldības NVO Atbalsta fonds, Kursīšu pagasta pārvalde, LBB Kurzemes nodaļa.

 

Īpaši liels paldies jāsaka darba grupas pārstāvēm Aija Pelītei un Dacei Kalniņai, bez kuru palīdzības un aktīvas līdzdarbošanās saiets nevarētu notikt. Paldies par sadarbību un atbalstu Saldus pilsētas bibliotēkai un kolektīvam, īpaši Daivai Neifaltei, Aijai Mežiņai, Laumai Šorņikova, Saldus Bērnu un jaunatnes centram, Saldus TIKS centram, Kursīšu pagasta pārvaldei (Viktoram Drukovskim un Jānim Griķim), biteniekam Dzintaram Circenim (z/s “Baloži”, Kursīšu pagasts) un visiem iesaistītajiem, kuri atbalstīja un palīdzēja, lai 6. Kurzemes bibliotekāru saites Saldū būtu izdevies.

 

Fotogalerijas: 1. diena2. diena.