Kopumā septiņās vietās – Zaļās un Pasta ielas stūrī pie pieminekļa, pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas ēkas stūra, Kalpaka laukumā pie pieminekļa postamenta, tālāk Kalpaka laukumā, divās vietās Strūves parkā, kā arī uz dambja – varēs dzirdēt stāstus par Dzintarzemi – par tās izcelsmi un vēsturi un to, kā Dzintarzemes darbaļaudis par taisnību cīnījās.

 

Stāstīs par dzimtām, kas tur dzīvojušas un to likteni, par piekoptajiem amatiem, Jauno mežu un Pilsētas dārzu. Par to, kā ļaudis atpūtās un svinēja, par Daugavu kā maizes devēju, jēkabpiliešu biedu un izklaides vietu un – galu galā – par to, kā Dzintarzemē zemi dalīja.

 

Katrā stāstu vietā gaidīs jautājums, uz kuru jāsniedz atbilde. Balvā neliels cienasts atbildētājam un viņa draugiem.