Gandrīz 40 lapaspušu biezajā brošūrā ir pārskatāmi apkopota informācija par būtiskākajiem finanšu jautājumiem. Par budžeta plānošanu, par dažādām iespējām, kā mazināt tēriņus, par uzkrājumu veidu atšķirībām un kā atrast sev piemērotāko krāšanas veidu, kā saprast dažādos apdrošināšanas un kreditēšanas pakalpojumus u.tml.
 
Pirmā bibliotēka, kura saņems šos informatīvos materiālus, ir Rīgas Centrālā bibliotēka (RCB), no kuras tālāk tie aizceļos uz citām tās filiālēm. Tuvākajā laikā informatīvos materiālus saņems arī reģionu bibliotēkas. "Naudas plānošanas centra sagatavotā brošūra ir aktuāls un augsti vērtējams informatīvs materiāls visai ģimenei. Drīzumā tas būs pieejams RCB un 39 filiālbibliotēkās. Tajās ģimenes, pagaidām uz vietas, varēs iepazīties ar brošūras saturu un pie reizes izmantot arī citus mūsdienīgus bibliotekāros pakalpojumus," stāsta Doloresa Veilande, RCB direktora vietniece.
 
"Pirms vairāk nekā trīs gadiem GE Money izdeva divas grāmatas – Patērētāja kreditēšanas ABC. Kopš tā laika Latvijas sabiedrība un tās vajadzības ir būtiski mainījušās. Šajās brošūrās vienkāršā un saprotamā valodā ir apkopota daudz plašāka un pašreiz aktuālāka informācija. Piemēram, par budžeta plānošanu, tēriņu samazināšanu, uzkrājumiem u.tml.", stāsta Nora Grase, GE Money Bank Komunikāciju daļas vadītāja.
 
Savukārt If Latvia pārstāve Līga Lētiņa piebilst: "Laikā, kad apkārt ir daudz informācijas, ir būtiski svarīgāko saprotamā veidā pasniegt sabiedrībai. Man ir prieks, ka ieguldot ne vien savus finanšu, bet arī ekspertu intelektuālos resursus esam nonākuši pie šāda praktiska risinājuma. Tas palīdzēs cilvēkiem vairot izpratni par savas finanšu drošības vairošanu un apdrošināšanas izdevumu plānošanu, vienlaikus kliedējot dažus esošos mītus par apdrošināšanu."
 
Vienlaikus ar šo dāvinājumu Naudas plānošanas centra (NPC) vadītāja Signe Bierande un v/a Kultūras informācijas sistēmas (KIS) direktors Armands Magone noslēdza sadarbības memorandu. Tā ir ilgtermiņa vienošanās par Latvijas bibliotekāru zināšanu līmeņa par finanšu jautājumiem paaugstināšanu. Dāvināto brošūru un parakstītā memoranda galvenais mērķis ir izmantot bibliotēkas kā platformas iedzīvotāju un arī pašu bibliotekāru tālākajā izglītošanā budžeta plānošanas un citos finanšu jautājumos.
 
Sadarbības ietvaros Latvijas bibliotēkās norisināsies bezmaksas semināru cikls "Personīgā budžeta pārvaldīšana pārmaiņu laikā. Kā plānot, saglabāt un vairot naudu". Tā galvenais uzdevums – bibliotekāru efektīvāka sagatavošana konsultatīvam darbam, skaidrojot bibliotēku apmeklētājiem par tiem pieejamajiem rīkiem finanšu veselības uzlabošanai.
 
"NPC un v/a KIS vieno mērķis izglītot un sniegt informatīvu palīdzību Latvijas iedzīvotājiem. Tādēļ esmu pārliecināta, ka kopā spēsim sasniegt pozitīvu ietekmi uz zināšanām balstītas sabiedrības veidošanos," stāsta Signe Bierande, NPC vadītāja. "Visā Latvijā ir vairāk nekā 850 publisko bibliotēku, kurās pulcējas arvien vairāk Latvijas iedzīvotāju. Sagatavojot bibliotekārus informatīvam darbam ar to apmeklētājiem, par nozīmīgiem budžeta plānošanas jautājumiem iespējams informēt lielu sabiedrības daļu visā Latvijā."
 
Pirmais seminārs notiks rīt, 17.jūnijā, Preiļu galvenajā bibliotēkā. Tā laikā bibliotekāriem un sociālajiem darbiniekiem NPC eksperti piedāvās konkrētus rīkus un sniegs praktiskus padomus, kā apgūt efektīvus naudas plānošanas un uzkrāšanas veidus. Eksperti stāstīs arī, kā nenonākt parādu jūgā. Tāpat semināra apmeklētāji varēs gūt zināšanas par to, kā psiholoģiski pielāgoties jaunajai situācijai, kad dažkārt naudas vairs visam nepietiek.
 
"Viens no v/a KIS īstenotā projekta "Trešais tēva dēls" uzdevumiem ir veicināt informācijas tehnoloģiju izmantošanu bibliotēkās pēc iespējas noderīgākā veidā. Sadarbība ar NPC ļauj mūsu valsts iedzīvotājiem bibliotēkās, izmantojot bezmaksas internetu, uzzināt par iespējām plānot savus naudas līdzekļus, tādējādi pasargājot sevi un savu ģimeni sarežģītos ekonomiskos apstākļos. Informāciju bibliotēku apmeklētāji varēs saņemt internetā vai no informatīvajiem materiāliem, bet bibliotekāri, pateicoties šim bezmaksas semināram, jutīsies drošāk, iesakot NPC izstrādātos instrumentus," skaidro Armands Magone, v/a KIS direktors.
 
Par Naudas plānošanas centru
 
Biedrība Naudas plānošanas centrs (NPC) ir sadarbībai atvērta neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir Latvijas iedzīvotāju izglītošana un konsultēšana personīgā budžeta plānošanas jautājumos. To 2007. gada maijā dibināja AS GE Money (tagad – GE Money Bank) un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Savu mērķu īstenošanai NPC iedzīvotājiem sniedz virtuālas konsultācijas personiskā budžeta plānošanā un informatīvu palīdzību finanšu krīzes situācijās: info@vissparnaudu.lv, www.vissparnaudu.lv. Finansējumu NPC aktivitātēm sabiedrības izglītošanā sniedz AS GE Money Bank.
 
Par valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas"
 
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" ir Kultūras ministrijas valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informācijas meklēšanas un zināšanu ieguves iespējas kultūras un atmiņas institūcijās – arhīvos, bibliotēkās un muzejos, kā arī rūpēties par kultūras mantojuma pieejamību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Starp vērienīgākajiem aģentūras īstenotajiem projektiem ir Latvijas valsts, pašvaldību un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls", kura mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas – datortehniku un internetu, kā arī saņemt konsultācijas to lietošanā – jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Lelde Sāre
Biedrības Naudas plānošanas centrs sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr.: 27025069
 
Copyright © LETA