Naudas plānošanas centra (NPC) un valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" (v/a KIS) organizētajā bezmaksas seminārā dažādu nozaru eksperti klātesošos iepazīstināja ar konkrētiem budžeta plānošanas rīkiem un atklāja praktiskus padomus kā:
 
– apgūt efektīvus naudas plānošanas un uzkrāšanas veidus,
 
– apzināt iespējas, kur ietaupīt,
 
– nenonākt parādu jūgā,
 
– psiholoģiski pielāgoties jaunajai situācijai, kad dažkārt
naudas vairs visam nepietiek.
 
"Daudzviet Latvijā bibliotēkas ir kļuvušas par sava veida sociālo centru, kurā satiekas iedzīvotāji un apspriež svarīgākās aktualitātes, savukārt to darbiniekiem nereti ir jāuzņemas padomdevēju funkcijas naudas grūtībās nonākušajiem cilvēkiem. Tas mūs pamudināja uzsākt bezmaksas semināru ciklu ar mērķi informēt bibliotekārus un arī sociālos darbiniekus par budžeta plānošanas un uzkrājumu veidošanas iespējām. Iegūtās zināšanas viņi varēs pielietot ikdienā un nodot tālāk tiem, kuriem šī informācija var būt noderīga vai pat vitāli svarīga," stāsta Signe Bierande, NPC vadītāja.
 
Preiļos seminārā piedalījās pārstāvji no 11 Ludzas, 12 Preiļu, 7 Jēkabpils un 3 Daugavpils rajona bibliotēkām, kā arī pašvaldību un sociālo dienestu pārstāvji.
 
Atklājot semināru, Armands Magone, v/a KIS direktors, norādīja, ka bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" labvēlis un atbalstītājs Bils Geitss ir sacījis – es ticu, ja jūs norādīsit cilvēkam problēmu un vienlaikus parādīsit arī risinājumus, viņš rīkosies. "Arī ar bibliotekāru apmācībām mēs dodam cilvēkiem iespēju meklēt risinājumus. Sadarbība ar NPC ļaus mūsu valsts iedzīvotājiem bibliotēkās, izmantojot bezmaksas internetu, uzzināt par iespējām plānot savus naudas līdzekļus, tādējādi pasargājot sevi un savu ģimeni sarežģītos ekonomiskos apstākļos," uzsvēra A. Magone.
 
Semināra ietvaros Latgales reģiona bibliotēkas saņēma NPC sagatavoto brošūru "Naudas plānošanas centra ABC", kas turpmāk būs pieejama ikvienam interesentam. Tajā vienkāršā un koncentrētā veidā apkopoti ikdienā izmantojami padomi par budžeta plānošanu. Informatīvais materiāls tapis ar lielu GE Money Bank un citu sadarbības partneru intelektuālo resursu piesaisti. Bukletu ražošana iespējama, pateicoties If Latvia finansiālajam atbalstam.
 
Sigita Brice, Preiļu galvenās bibliotēkas direktore, projekta "Trešais tēva dēls" Latgales reģiona kuratore, saņemot NPC brošūras, atzina: "Bibliotēkas ir atvērtas jaunai informācijai, un to darbinieki apzinās, ka cilvēkiem ir nepieciešama informatīva palīdzība. Tāpēc NPC izdevums vērtējams kā aktuāls un kvalitatīvs materiāls ikvienam sabiedrības pārstāvim."
 
Piedaloties brīvprātīgajiem, semināra ietvaros tika demonstrēts, kā saņemt un izmantot bezmaksas budžeta plānošanas programmu mobilajā telefonā "Naudas kontrolieris".
 
Sniedzot praktisku informāciju darbam ar bibliotēku un sociālo dienestu apmeklētājiem, semināru Preiļu galvenajā bibliotēkā vadīja NPC vadītāja Signe Bierande, NPC ekspertes – psiholoģe, mākslas terapeite Ilze Dreifelde-Gabruševa un SIA Kredītrisks pārstāve Linda Miķelsone.
NPC eksperti ar lekcijām viesosies arī citu lielāko Latvijas pilsētu bibliotēkās un dāvinās "Naudas plānošanas centra ABC". Šajos bezmaksas semināros aicināti piedalīties ne tikai bibliotekāri un sociālie darbinieki, bet arī citi interesenti.
Semināru norises vietai un laikam iespējams sekot līdzi NPC mājas lapā www.vissparnaudu.lv un v/a KIS mājas lapā www.kis.gov.lv.
 
Par Naudas plānošanas centru
 
Biedrība Naudas plānošanas centrs (NPC) ir sadarbībai atvērta neatkarīga sabiedriskā labuma organizācija, kuras mērķis ir Latvijas iedzīvotāju izglītošana un konsultēšana personīgā budžeta plānošanas jautājumos. To 2007. gada maijā dibināja AS GE Money (tagad – GE Money Bank) un Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Savu mērķu īstenošanai NPC iedzīvotājiem sniedz virtuālas konsultācijas personiskā budžeta plānošanā un informatīvu palīdzību finanšu krīzes situācijās: info@vissparnaudu.lv, www.vissparnaudu.lv. Finansējumu NPC aktivitātēm sabiedrības izglītošanā sniedz AS GE Money Bank.
 
Par valsts aģentūru "Kultūras informācijas sistēmas"
 
V/a "Kultūras informācijas sistēmas" ir Kultūras ministrijas valsts aģentūra, kuras darbības mērķis ir nodrošināt informācijas meklēšanas un zināšanu ieguves iespējas kultūras un atmiņas institūcijās – arhīvos, bibliotēkās un muzejos, kā arī rūpēties par kultūras mantojuma pieejamību un saglabāšanu nākamajām paaudzēm, izmantojot jaunākos informācijas tehnoloģiju risinājumus. Starp vērienīgākajiem aģentūras īstenotajiem projektiem ir Latvijas valsts, pašvaldību un Bila & Melindas Geitsu fonda līdzfinansētais publisko bibliotēku attīstības projekts "Trešais tēva dēls", kura mērķis ir nodrošināt iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam bez maksas izmantot informācijas tehnoloģiju sniegtās iespējas – datortehniku un internetu, kā arī saņemt konsultācijas to lietošanā – jebkurā pašvaldību publiskajā bibliotēkā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Lelde Sāre
Biedrības Naudas plānošanas centrs sabiedrisko attiecību konsultante
Tālr.: 27025069
 
Sandra Vīgante
valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Trešais tēva dēls" sabiedrisko attiecību vadītāja
Tālr.: 67844885; 26565471
 
Copyright © LETA