Bilingtons bija viens no redzamākajiem bibliotēku darbības līderiem pasaulē. Viņš bija ievērojams sovjetologs, daudzu publikāciju autors. Daudzu citu iniciatīvu vidū ir minamas: viņa iniciētā pirmā digitālā bibliotēka ASV “Amerikas atmiņa” (“Memory of America”, 1994) un kopējais projekts ar UNESCO “Pasaules digitālā bibliotēka” (“World Digital Library”, 2009). Latviju šajā projektā pārstāv Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), ar kuras starpniecību šajā resursā ievietotas vairākas kolekcijas, kas ir iekļautas UNESCO Pasaules atmiņas globālajā un nacionālajā reģistrā. Ievērojams ir arī Bilingtona vairāk nekā 30 gadu ilgais ieguldījums sadarbības veicināšanā tādās jomās kā starptautiskā grāmatu apmaiņa, atbalsts parlamentu apkalpošanā, datu apmaiņā u. c.