Valsts Kultūrkapitāla fonds Literatūras nozares projektu konkursā apstiprinājis un piešķīris finansējumu Alūksnes pilsētas bibliotēkas projektam „Galvenajā lomā- rakstnieks- 3”.
 
Lai vietējā kopienā popularizētu latviešu oriģinālliteratūru, grāmatniecību, radītu un uzturētu dažādu paaudžu alūksniešu interesi par grāmatu lasīšanu un uzlabotu lasīšanas kvalitāti, kā arī- veicinātu bibliotēkas darbības attīstību, realizējot minēto projektu, Alūksnes pilsētas un novada iedzīvotājiem tiks dota iespēja klātienē tikties ar Latvijā pazīstamiem un kritiķu atzinīgi novērtētiem rakstniekiem- Ingu Ābeli, Andri Akmentiņu, Aivaru Kļavi un Leldi Stumbri.