Mērķis ir izcelt un izgaismot bibliotēku īpašās un senākās grāmatas, atklāt grāmatu kolekcijas, kas ir kļuvušas par grāmatniecības vēstures sastāvdaļu, kā arī aktualizēt grāmatu un bibliotēku savstarpējo mijiedarbību un dažādos likteņus gan pilsētās, gan reģionos. Aicinām arī pārējās Latvijas bibliotēkas ieskatīties savos bibliotēku krājumos un pastāstīt sabiedrībai par pērlēm!

2025. gadā tiks sagaidīta latviešu grāmatas piecsimtgade. Atzīmējot rakstītā vārda nozīmi un ietekmi sabiedrībā cauri gadsimtiem, Latvijas Nacionālā bibliotēka 2020. gadā uzsāka vairāku gadu notikumu ciklu “Latviešu grāmatai 500”. Lai izceltu grāmatniecības daudzveidību, katram cikla gadam ir apstiprināta sava tēma – 2022. gada tēma ir rokraksti un laikraksti (izceļot pirmo avīžu latviešu valodā divsimtgadi); 2023. gada tēma – grāmatu un ideju izplatīšana un izdošana (izceļot izdevēja Anša Gulbja 150. gadadienu); 2024. gada tēma – bibliotēkas un lasīšana (novērtējot 500 gadus kopš pirmās publiskās bibliotēkas Latvijā aizsākumiem); 2025. gada tēma – grāmata, teksti.

Kā caurviju tēma visām bibliotēkām iezīmējas katras bibliotēkas piedāvātais atklājums par tās rīcībā esošo – vecāko grāmatu un/vai “īpašo grāmatu” latviešu valodā, grāmatu kolekcijām – kas tā ir par grāmatām? Cik daudz mēs, bibliotekāri, par to zinām? Cik par to informēta ir sabiedrība? Kāda ir tās kultūrvēsturiskā nozīme un sociālā dimensija?

Aicinām noskatīties pirmās trīs video esejas, kuras pieejamas Latvijas Bibliotēku portāla video sadaļā:

  1. Pirmās grāmatas latviešu valodā braila rakstā (Latvijas Neredzīgo bibliotēka);
  2. Helmara Rudzīša izveidotās izdevniecības kolekcija “Grāmatu draugs” (Rīgas Centrālā bibliotēka);
  3. Vecbibliotēkas krājums un tā vecākā grāmata (Liepājas pilsētas Centrālā zinātniskā bibliotēka).

Video tapuši notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros, atzīmējot rakstītā vārda latviešu valodā nozīmi un ietekmi sabiedrībā un kultūrā cauri gadsimtiem.

  

www.gramatai500.lv

 

Informāciju sagatavoja:
LNB Bibliotēku attīstības centrs