2025. gadā tiks sagaidīta latviešu grāmatas piecsimtgade. Atzīmējot rakstītā vārda nozīmi un ietekmi sabiedrībā cauri gadsimtiem, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) 2020. gadā uzsāka vairāku gadu notikumu ciklu “Latviešu grāmatai 500”. Lai izceltu grāmatniecības daudzveidību, katram cikla gadam ir apstiprināta sava tēma – 2022. gada tēma ir rokraksti un laikraksti (izceļot pirmo avīžu latviešu valodā divsimtgadi); 2023. gada tēma – grāmatu un ideju izplatīšana un izdošana (izceļot izdevēja Anša Gulbja 150 gadadienu); 2024. gada tēma – bibliotēkas un lasīšana (novērtējot 500 gadus kopš pirmās publiskās bibliotēkas Latvijā aizsākumiem); 2025. gada tēma – grāmata, teksti.

Kā caurviju tēma visām bibliotēkām iezīmējas katras bibliotēkas piedāvātais atklājums par tās rīcībā esošo – vecāko grāmatu un/vai “īpašo grāmatu” latviešu valodā, grāmatu kolekcijām – kas tā ir par grāmatām? Cik daudz mēs, bibliotekāri, par to zinām? Cik par to informēta ir sabiedrība? Kāda ir tās kultūrvēsturiskā nozīme un sociālā dimensija?

Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas bibliotēkām uzsākusi veidot video esejas ar mērķi sniegt ieskatu bibliotēku krājumos, izcelt un izgaismot bibliotēku īpašās un senākās grāmatas, atklāt grāmatu kolekcijas, kas ir kļuvušas par grāmatniecības vēstures sastāvdaļu, kā arī aktualizēt grāmatu un bibliotēku savstarpējo mijiedarbību un dažādos likteņus gan pilsētās, gan reģionos.

Video esejā Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Vienotā fonda un SBA nodaļas vadītājas Elīnas Jurbergas stāstījums par Vecbibliotēkas krājumu un tā vecāko grāmatu. Aicinām arī pārējās Latvijas bibliotēkas ieskatīties savos bibliotēku krājumos un pastāstīt sabiedrībai par tā pērlēm.

Video tapuši notikumu cikla “Latviešu grāmatai 500” ietvaros, atzīmējot rakstītā vārda latviešu valodā nozīmi un ietekmi sabiedrībā un kultūrā cauri gadsimtiem.

  

Latvijas Nacionālā bibliotēka
www.lnb.lv