Līdz šim Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiekošā izglītības programma 960h apjomā tika īstenota kā priekšmetu programma, to apguvušas 10 grupas, kopā kvalifikāciju saņemot 103 cilvēkiem. Atbilstoši 2021. gadā aktualizētajam profesijas standartam “Bibliotekārs” pārskatīts programmas saturs, kā arī atbilstoši aktuālajiem uzstādījumiem profesionālajā izglītībā programma pārveidota par modulāru. Par to vairāk lasīt var šeit.

Lai uzsāktu programmas īstenošanu, tā š.g. maijā tika licencēta, bet programmas akreditēšana notiks reizē ar LNB kā izglītības iestādes un tās vadītāja akreditāciju š. g. rudenī.

Jauno programmu kopumā veido 22 moduļi: 2 mūžizglītības kompetenču moduļi, 6 A daļas un 12 B daļas profesionālo kompetenču moduļi, kā arī bibliotekāra prakse un izvēles (C) modulis. Mācoties programmā, iespējams apgūt bibliotekāra pamatpienākumu veikšanai nepieciešamās prasmes un zināšanas, t.sk. par bibliotēkas krājumu, elektronisko resursu izmantošanu, bibliotēkas pakalpojumiem, bibliotēkas darba organizāciju. Vairāk par programmu anotācijā.

Modulis ir profesionālās izglītības programmas patstāvīga sastāvdaļa, tā pamatā ir sasniedzamie mācīšanās rezultāti kā novērtējams un pierādāms zināšanu un prasmju kopums. Katrs modulis ir konkrētās kvalifikācijas daļa, tāpēc, pat neapgūstot programmu pilnībā, bet sekmīgi apgūstot moduļus, cilvēks iegūst konkrētas kvalifikācijas daļu, par kuru var saņemt arī apliecību. Nākotnē būs iespēja pieteikties un apgūt arī tikai kādu 1 konkrētu moduli, neapgūstot visu programmu.

Plānots, ka nākamā modulārās profesionālās tālākizglītības programmas “Bibliotēku zinības” grupa mācības uzsāks 2023. gada rudenī.

 

Informāciju sagatavoja:
LNB KAC vadītāja
Agnese Pašāne
agnese.pasane@lnb.lv