Kursa ietvaros dalībnieki attīstīs savas informācijas meklēšanas prasmes. Medicīnas informācijas pratības pārzināšana ir daļa no veselībpratības un palīdzēs orientēties tajā. Pratības uzlabošana palīdzēs saprast un sameklēt ticamākos resursus. Šī izglītības programma ir inovatīva un unikāla tieši veselībpratības jomā bibliotekāriem. To izstrādājušas un pasniegs RSU bibliotēkas speciālistes.

Primāri sagaidām dalībniekus, kuri plāno izmantot jauniegūtās zināšanas savā ikdienas darbā informācijas meklēšanā, kā arī dalīties un nodot zināšanas bibliotekāriem savā un citās bibliotēkās

Programmas īstenošanas grafiks:

Datums Laiks Tēma
24.05.2021 10:00-17:15 Medicīniskās un veselības informācijas meklēšanas pamati (8h)
26.05.2021 10:00-17:15 Īpaši veselības un medicīniskās informācijas resursi (8h)
28.05.2021 10:00-17:15 Uz pierādījumiem balstīta medicīna (8h)

Lūgums katram potenciālajam dalībniekam izsvērt dalību programmas aprobācijā un pārliecināties, vai šīs zināšanas ir nepieciešamas un vai esat gatavs nodot jauniegūtās zināšanas citiem bibliotekāriem.

Kursiem var pieteikties šeit. Papildus dalībniekam ir nepieciešams iesūtīt īsu motivācijas vēstuli uz e-pastu viktorija.aleksejeva@lnb.lv – kāpēc vēlaties apgūt kursu, kur un kā izmantosiet rezultātus. Pieteikšanās līdz 2021. gada 19. maijam.

Prasības dalībniekiem: labas angļu valodas prasmes, prasmes strādāt ar tulkošanas rīkiem, iemaņas strādāt ar datubāzēm, vēlme dalīties ar jauniegūtām zināšanām.

Mācības notiks attālināti ZOOM platformā. Par dalību tiks izsniegta apliecība. Vietu skaits ierobežots.
Kursa izstrāde un aprobācija norit Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta ietvaros “Medicīnas informācijas pratība” Nr. No 2019-1-LV01-KA204-060371.

 

Papildus informācija:
Viktorija Aleksejeva
Latvijas Nacionālā bibliotēka
Kompetenču attīstības centra
Projektu vadītāja
Tālr. +371 67806129