Tradicionāli šo konferenci atklāj bibliotēku nozares pārstāvis, un šoreiz ievadvārdus teiks Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas direktore Ilga Erba. Konferencē piedalīsies pētnieki Ieva Kalniņa, Astra Spalvēna, Svetlana Pogodina, Kārlis Vērdiņš un Ojārs Lāms. Moderatore – literatūrzinātniece Eva Eglāja-Kristsone.

Konferences referāti aplūkos gan jaunākās dzejas, gan – prozas publikācijas, stāstīs par posttrimdas literatūru, reflektēs par ebreja tēlu latviešu 19. un 20. gadsimta literatūrā, kā arī pievērsīs uzmanību nacionālās virtuves veidošanās atspoguļojumam starpkaru perioda pavārgrāmatās.

Konferences programma

Lai pieteiktos dalībai konferencē, nepieciešams aizpildīt tiešsaistes pieteikuma veidlapu.

 

Papildus informācija:

Marta Dziļuma
Informācijpratības, medijpratības un mūžizglītības projektu koordinatore
Bibliotēku attīstības centrs
Attīstības departaments
Latvijas Nacionālā bibliotēka
+371 26683038