LNB Nozaru literatūras centrs ir sagatavojis izdevumu “Jaunieguvumu apskats: humanitāro un sociālo zinātņu izdevumi svešvalodās” un “Jaunieguvumu apskats: tehnoloģiju un dabaszinātņu izdevumi svešvalodās” septembra numurus (Nr.3/2023).

“Jaunieguvumu apskats” humanitāro un sociālo zinātņu jomās iekļauj plašu nozaru spektru: muzeoloģiju, filozofiju, reliģiju, literatūru, antropoloģiju, valodniecību, vēsturi, psiholoģiju, ekonomiku, tiesības u.c.
Tehnoloģijām un dabaszinātnēm veltītajā izdevumā aicinām iepazīties ar daudzpusīgu izdevumu klāstu medicīnā, sportā, inženierzinātnēs, lauksaimniecībā, pārtikas zinātnēs un skaistuma industrijā.

Abi turpinājumizdevumi iznāk četras reizes gadā (februārī, maijā, septembrī un novembrī). Tos ir iespējams abonēt bez maksas, aizpildot anketu tiešsaistē.

 

Informāciju sagatavoja:
Līva Vē
Nozaru informācijas eksperte
Nozaru literatūras centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
liva.ve@lnb.lv
www.facebook.com/LNBNLC