Kursu norises vieta – LNB, Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 14, Eiropas Padomes Informācijas centrā, 3. stāvā, 312. telpā.
 
Kursos tiek piedāvāta iespēja apgūt mūsdienu latgaliešu rakstu valodu. Paredzētas praktiskās nodarbības, kas kursu dalībniekiem ļaus apgūt prasmi rakstīt un lasīt latgaliešu rakstu valodā, dodot iespēju iepazīties ar mūsdienu latgaliešu ortogrāfiju un gūstot ieskatu rakstu valodas vēsturē.
Tieši pirms diviem gadiem, 2007. gada 28. septembrī, tika apstiprinātas vienotas latgaliešu rakstu valodas normas, ko izstrādājusi LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas komisija.
 
Mūsdienu latgaliešu ortogrāfija apvieno vairāk nekā 250 gadu laikā izkopto latgaliešu rakstu tradīciju, Pītera Stroda vadītās ortogrāfijas komisijas 1929. gadā un Ontona Breidaka komisijas 1996. gadā pieņemtās rakstības normas, kā arī mūsdienu valodnieku pētījumos gūtās atziņas.
 
2008. gadā ar Latgales Reģionālās attīstības aģentūras atbalstu tika izdota brošūra "Latgaliešu pareizrakstības noteikumi", LgSC to nosūtīja Latgales pamatskolām un vidusskolām, aicinot absolventus neaizmirst savas saknes un valodu, mudinot skolēnus iegūt zināšanas par sava novada kultūrvēsturi un gūt prieku un lepnumu par piederību Latgalei.
 
Tā kā iespējas iepazīties ar otru latviešu valodas rakstu tradīciju Latvijā joprojām ir ierobežotas un šī informācija nav viegli pieejama, LgSC biedri ir nolēmuši turpināt savu iniciatīvu un arī turpmāk piedāvāt iespēju citiem jauniešiem apgūt zināšanas, ko paši vairāku gadu garumā ir ieguvuši studiju laikā un pašmācības ceļā.
 
Lai pēc iespējas vairāk jauniešu varētu piedalīties kursos, tie ir bezmaksas.
 
Latgaliešu rakstu valodas kursu nodarbības vadīs LgSC biedri, esošie un bijušie filoloģijas studenti, kas citiem jauniešiem stāstīs par rakstības normām, tā dodot viņiem iespēju iepazīties ar mūsdienu latgaliešu rakstu valodas ortogrāfiju un apgūt lasīt un rakstīt prasmi.
 
Kursu norise veicinās plašāku latgaliešu rakstu valodas lietojumu sabiedrībā un latgaliešu rakstu valodas, literatūras un kultūras saglabāšanu un attīstību.
 
Nodarbības notiks divās grupās: pirmdienās no plkst. 17:00 iesācējiem, kas gūst pirmo priekšstatu par latgaliešu rakstu valodu, un pirmdienās no plkst. 18:00 – tiem, kas jau runā vai pat raksta latgaliski, bet vēlas apgūt ortogrāfijas normas un rakstīt bez kļūdām.
 
Kursu norisi atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Māra Mortuzāne
Biedrības "Latgolys Studentu centrs" valdes priekšsēdētājas vietniece
Mob. tālr.: 26334575