Šodien Rīgas 1. speciālajā internātpamatskolā sākās IF organizēts semināru cikls, kuros speciālo izglītības iestāžu koordinatoru rīcībā tiek nodoti ārējie cietie diski ar audiogrāmatām un izskaidrots, kā cietos diskus uzstādīt, kā meklēt un lejupielādēt literatūras audio failus atskaņošanai mācību stundās un kādus digitālos mācību palīgmateriālus biedrība piedāvā ārpus šā projekta ietvariem.
 
"Sākot ar 2009./2010. gada mācību gadu, 70 Latvijas speciālajās skolās un vispārizglītojošās iestādēs, kurās mācās skolēni ar īpašām vajadzībām, tiks ieviests mūsdienīgu mācību līdzekļu resurss – ieteicamā skolu literatūra audio formātā. Jaunais mācību līdzekļu resurss kā papildinājums esošajiem drukātā teksta mācību līdzekļiem paredzēts bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pateicoties audiogrāmatām bērni un jaunieši pilnvērtīgāk varēs apgūt zināšanas atbilstoši savām vajadzībām un iegūt pēc iespējas lielāku patstāvību mācību procesā. Literāro darbu audio formāts īpaši noderēs bērniem un jauniešiem, kuriem ir lasīšanas grūtības un traucējumi, piemēram, redzes traucējumi, uztveres traucējumi, disleksija. Skolēni ar lasīšanas grūtībām un traucējumiem ievērojami labāk uztver un saprot tekstuālu informāciju, ja tā izglītības procesā tiek piedāvāta audio formātā," stāsta IF valdes priekšsēdētājs Edmunds Vanags.
 
Jau sākot ar šo mācību gadu, IF Latvijas speciālo izglītības iestāžu audzēkņiem sagatavotajā informācijas nesējā būs iekļauti 200 latviešu un ārvalstu klasiķu daiļdarbi audio formātā. Skolu audzēkņi varēs noklausīties tādus literāros darbus kā Aspazija "Sēd uz sliekšņa pasaciņa", Vizma Belševica "Bille", Ernests Birznieks-Upītis "Pelēkā akmens stāsti", Rūdolfs Blaumanis "Nāves ēnā", Anšlavs Eglītis "Pansija pilī", Aleksandrs Grīns "Dvēseļu putenis", Jānis Jaunsudrabiņš "Baltā grāmata", Jānis Klīdzējs "Cilvēka bērns", Vilis Plūdonis "Salgales Mada loms", Sudrabu Edžus "Dullais Dauka", Andrejs Upīts "Sūnu ciema zēni", Valdis "Staburaga bērni", Imants Ziedonis "Krāsainā pasakas", Fjodors Dostojevskis "Idiots", Homērs "Illiāda", Astrīda Lindgrēne "Brāļi lauvassirdis", Džordžs Orvels "Dzīvnieku ferma", Saavedra Servantess "Dons Kihots", Žils Verns "Ceļojums uz zemes centru" un daudzus citus, kā arī dažādus mītus, eposus, fabulas, pasakas un dzeju.
 
Bez ārējiem cietajiem diskiem ar 200 literārajiem audio daiļdarbiem IF ar "Sorosa fonds – Latvija" atbalstu šajā mācību gadā 70 speciālajās mācību iestādēs nodrošinās skolēniem un viņu pedagogiem piekļuvi digitālajai bibliotēkai, kurā būs pieejami vairāk nekā 350 latviešu un ārvalstu autoru literatūras darbi. Pieeja IF bibliotēkas mācību resursiem tiks nodrošināta bez maksas. Projekta ieviešanas gaitā tiks apkopota jaunā mācību atbalsta izmantošanas pieredze un veikts pētījums par lasīšanas procesa norisi skolēniem ar īpašām vajadzībām.
 
IF ir sabiedriskā labuma organizācija, kas dibināta 2007. gadā ar mērķi veicināt nacionālās digitālās kultūras attīstību – digitalizēt kultūras produktus un padarīt tos pieejamus bez maksas tai sabiedrības daļai, kam pašlaik ir apgrūtināta vai neiespējama piekļuve Latvijas kultūras mantojumam. IF bibliotēka šobrīd digitalizējusi un uzkrājusi vairāk nekā 20 000 dažādu digitālo formātu darbus – grāmatas, audiogrāmatas, videoierakstus un attēlus. Lielāko daļu no šiem darbiem veido aktuālas prozas un mācību grāmatas digitālās versijas, kas jau šogad visplašākā apjomā tiks piedāvātas cilvēkiem ar uztveres un funkcionāliem traucējumiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kaspars Funts
Biedrības "Ideju forums" pārstāvis
Tālr.: 29467772