Laikā līdz 23. oktobrim trijās kārtās un, ja nepieciešams, papildkārtā tiks noteikts katra Latvijas reģiona prasmīgākais informācijas meklētājs datu bāzē letonika.lv bibliotekāru, skolēnu un pieaugušo bibliotēkas lasītāju vidū. Uzvarētāji saņems vērtīgas un izglītojošas balvas. Konkursu informatīvi atbalsta Latvijas Televīzija, un pieciem konkursa labāko rezultātu ieguvējiem kopvērtējumā tiks dota iespēja piedalīties televīzijas spēlē "Zini vai Mini".
 
Lai piedalītos konkursā, jādodas uz tuvāko bibliotēku un jāpiereģistrējas, jo atbilstoši rīkotāju mērķiem un konkursa misijai dalībniekiem jābūt reģistrētiem bibliotēku lasītājiem. Konkursā tiks vērtēta arī bibliotekāru aktivitāte konkursa popularizēšanā un lasītāju informēšanā, un tiks noteikta katra reģiona Radošākā bibliotekāre, kopskaitā četras, kuras balvā saņems fotoaparātus.
 
 
"Esam gandarīti, ka mums arī šajā rudenī izdevies sarīkot nu jau tradicionālo un gaidīto erudīcijas konkursu "Meklē un atrodi datu bāzē letonika.lv!", un pat izdevies to padarīt vēl intriģējošāku. Līdztekus 12 balvām, ko iegūs katra reģiona prasmīgākais bibliotekārs, bibliotēkas lasītājs un skolnieks, dalībnieki cīnīsies par lielisko iespēju pārbaudīt savus spēkus klātienē LTV spēlē "Zini vai Mini" un iegūt viserudītākā konkursanta titulu. Tas noteikti būs vēl lielāks izaicinājums un stimuls ikvienam konkursa dalībniekam," stāsta sabiedrības "Tilde" uzziņas sistēmu grupas attīstības vadītāja Anita Vasiļjeva. "Protams, ikgadējais konkurss mums zināmā mērā ir arī kā atskaites punkts un iespēja mūsu lasītājiem intensīvāk iepazīties ar tiem jaunajiem Latvijas enciklopēdiskajiem un uzziņu resursiem, kas tapuši pēdējā laikā un ir publicēti letonika.lv datu bāzē. Šogad tā ir latviešu literatūras krātuve un Latvijas kultūrvēstures un ģeogrāfisko attēlu kolekcijas. Spriežot pēc iepriekšējo gadu pieredzes, konkursā radītā interese un letonika.lv brīvpieeja visās Latvijas publiskajās bibliotēka, rosina mūsu datu bāzi izmantot arī pēc konkursa beigām."
 
"Pēc statistikas datiem letonika.lv ir lasītāju vispieprasītākais elektroniskais uzziņu resurss bibliotēkās, tādēļ jau otro gadu letonika.lv abonēšanas maksu pilnībā sedzam no "Trešā tēva dēla" projekta līdzekļiem, un tā ir pieejama lasītājiem visās pašvaldību publiskajās bibliotēkās," stāsta  v/a KIS direktors Armands Magone un uzsver: "Mums ir ļoti svarīgi, lai par šīm iespējām bibliotēkās uzzinātu arī tie cilvēki, kuri uz bibliotēku neatnāk, bet kam šāda bezmaksas informācijas ieguve būtu noderīga un kas varētu kļūt par aktīviem bibliotēku lietotājiem jau tuvākā nākotnē. Tāpēc meklējam arvien jaunus  veidus datu bāzu popularizēšanai plašā sabiedrības lokā. Aicinām arī pašas bibliotekāres piedalīties konkursa reklamēšanā, jo tieši no bibliotekāra darba ir atkarīgs tas, cik pilnvērtīgi bibliotēkas apkārtnes iedzīvotāji pratīs izmantot piedāvātos resursus."
 

 
 
Par letonika.lv
Letonika.lv ir uzziņu un tulkošanas interneta pakalpojums ar plašu digitālo enciklopēdiju, vārdnīcu un terminu klāstu latviešu valodā, kas kopā aptver apmēram 36 500 enciklopēdiskas uzziņu informācijas šķirkļu un 5 500 attēlu, vairāk nekā 145 000 terminu tulkojumu un skaidrojumu, tulkojošās un skaidrojošās vārdnīcas ar 446 727 vārdiem un izteicieniem.
Te atradīsiet informāciju par Latvijas vēsturi, kultūru, dabu, cilvēkiem, novadiem.
Enciklopēdiju un vārdnīcu saturs veidots sadarbībā ar autoritatīviem nozaru speciālistiem, visa informācija ir apkopota vienā vidē un ērti atrodama ar tam speciāli radītu meklētāju, kas ‘saprot’ latviešu valodu.
Letonika.lv ir sabiedrības "Tilde" veidotais un uzturētais latviskais uzziņu un tulkošanas portāls.
 
 
Erudīcijas konkursu Latvijas bibliotēkās atbalsta: Izdevniecība "Pētergailis" un žurnāls "GEO".
 
                
Informāciju sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902, 29119713