Žūrija noteikusi arī izcilniekus septiņās nominācijās.
 
Literatūras Gada balva par spožāko veikumu dzejā piešķirta Edvīnam Raupam par krājumu "Putn’" – par drosmi meklēt valodas ideālu, paplašināt dzejas apvārsni, par koptu un vīrišķīgu liriku, kas ikdienā mudina sumināt cilvēciskumu sevī un citos.
 
Prozā balvu saņem Inga Ābele par romānu "Paisums" – īstu klasiska modernisma garā veidotu romānu, kurā Ābele spoži likusi ieraudzīt tos eksistenciālos bezdibeņus, kas melnē zem ikdienišķās esamības virskārtiņas.
 
Par izcilu devumu bērnu un pusaudžu literatūrā balva piešķirta Mairai Dobelei – par romānu "Nepareizas dzīves skola" – spilgtāko, dzīvāko un labestīgāko pusaudžu grāmatu.
 
Kā tulkotāju izcilnieks apbalvots Dens Dimiņš – par Mišela Velbeka romāna "Varbūt ir sala", Greguāra Buijē romāna "Viss par mani", Emanuēla Karēra romāna "Klases izbraukums" un Georgija Gospodinova "Dabiskā romāna" latviskojumu.
 
Par labāko literatūras vēsturē, zinātnē un kritikā atzīta Līvijas Volkovas monogrāfija "Blaumaņa zelts" – fundamentāls un aizraujošs pētījums, kam raksturīga gan apbrīnojami paradoksāla – reizē dziļi emocionāla un zinātniska – attieksme pret apceramo objektu, gan vienlaikus fanātiska urķība, ar kādu no arhīviem, vecām avīzēm, vēstulēm dienasgrāmatām par Blaumani vilkti laukā vissīkākie fakti un liecības.
 
Dramaturģijā balva piešķirta Leldei Stumbrei par lugu "Mājās", kas 2008. gada 24. aprīlī laista klajā kā iestudējums "Smiltāju mantinieki" Latvijas Nacionālajā teātrī. Lugā neparasti dziļi un pamatīgi izstrādāta cilvēku attiecību tēma.
 
Par 2008. gada spilgtāko debitantu atzīts dzejnieks Andris Ogriņš ar krājumu "Es zvēru pie kraukļiem" – par pirmajā dzejoļu krājumā pārliecinoši nobriedinātām metaforām un tēliem, par spēju fiksēt mirkli visā tā šķietami nenozīmīgajā bagātībā.
 
Žūrijā strādāja Valdis Rūmnieks, Guntis Berelis, Laima Muktupāvela, Liāna Langa, Nora Ikstena, Anda Kubuliņa, Ieva Kolmane, Lita Silova, Mudīte Treimane, Linda Kusiņa, Jānis Andris Lejiņš, Juris Zvirgzdiņš un Līvija Akurātere.
 
Literatūras Gada balvas tiks pasniegtas 29. aprīlī plkst. 18 Rīgas Latviešu biedrības namā.
 
 
Emīlija Kozule LETA
Copyright © LETA