Izstādi organizē valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas", bet finansē Bila un Melindas Geitsu fonds (BMGF). Izstāde ir BMGF un valsts finansētā publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais Tēva dēls" otrās kārtas sastāvdaļa.
 
Izstādes mērķi ir:
 • Popularizēt jaunās iespējas bibliotēkās, kas kļuvušas pieejamas pateicoties pašvaldību atbalstam un projekta "Trešais tēva dēls" pirmajā kārtā veiktajiem darbiem (datori, internets u.c.);
 • Piesaistīt mērķauditorijas, īpaši bibliotēku nelietotāju uzmanību;
 • Rosināt bibliotēku aktīvāku izmantošanu;
 • Informēt par pārmaiņām bibliotēkās – jaunie resursi un iespējas;
 • Palīdzēt orientēties jaunajā bibliotēku pakalpojumu klāstā un labumos, ko klients no tiem var iegūt.
Izstāde veidota kā Trešā tēva dēla vēstījums un sastāv no 8 divpusējiem informatīviem plakātiem, kas iestiprināti kopā savienotos stendos un katrs no tiem informē par kādu no pakalpojumiem, kas pieejami bibliotēkās, izmatojot datorus un internetu:
 1. Ievadinformācija,
 2. E-pakalpojumi,
 3. Darbs / mūžizglītība,
 4. Sociālie kontakti,
 5. Pakalpojumi cilvēkiem ar redzes traucējumiem,
 6. Bibliotēku e-katalogi,
 7. Digitālā bibliotēka,
 8. Uzticamā informācija – datu bāzes.
Izstādi tiks parādīta visā Latvijā, izvietojot pa vienai ekspozīcijai katrā republikas nozīmes pilsētā un rajona centrā. Ekspozīcija apzināti tiek izvietota nevis bibliotēku telpās un ēkās, bet vietās, kur apgrozās pēc iespējas vairāk cilvēku, tai skaitā tie, kas nezin un/vai neizmanto bibliotēku pakalpojumus.
 
Izstādes atklāšanas notiek, piedaloties pašvaldību , valsts aģentūras "Kultūras informācijas sistēmas", bibliotēku pārstāvjiem, bibliotēku sadarbības partneriem u n citiem atbalstītājiem, medijiem un garāmgājējiem.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sandra Vīgante
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" Publisko bibliotēku attīstības projekta "Trešais tēva dēls" komunikācijas vadītāja
Tālr.: 67844885, 26565471