Izstādes
 
Literatūras izstāde abonementā “Lasītākās grāmatas 2014”
Lasītavā – Limbažu Mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde “Es … Mēs = Limbaži” (“Limbažu Mākslas skolai 20”)

 

Pasākumi un citas aktivitātes

Februāris – Droša interneta mēnesis! Notiek apmācības skolēniem
Februārī – Mazā burtiņa skola: iepazīsim jaunākās grāmatas un spēles kopā ar Limbažu pirmskolas izglītības iestāžu bērniem

No 16. februāra “Pasaku rīti” kopā ar Limbažu pirmskolas izglītības iestāžu bērniem

21. februārī plkst. 12.00 (mēneša trešajā sestdienā) lasītavā Limbažu fotokluba nodarbība. Sekot informācijai Limbažu Bērnu bibliotēkas mājaslapā. Interesentus lūdzam rakstīt uz e-pastu: limbazufotoklubs@gmail.com

25. februārī (trešdien) plkst 10.00 lasīšanas veicināšanas projekta Grāmatu starts “Mazo pūčulēnu skolas” 3. nodarbība – minam mīklas un skatāmies latviešu bērnu animācijas filmas

Skaļās lasīšanas stundas – trešdienās plkst. 15.00

Apmācības

Apmācības bibliotēkas tradicionālo resursu izmantošanā. Galvenās tēmas: Kas ir bibliotēka? Kā veidojas krājums? Kā kļūt par lasītāju? Kādus žurnālus, spēles var izmantot bibliotēkā? Piedāvājam dažāda satura klausāmgrāmatas, pasakas

Apmācības bibliotēkas elektronisko resursu izmantošanā. Galvenās tēmas: Publisko un skolu bibliotēku tīmekļa vietnes, katalogi un datubāzes; Latvijas Nacionālās bibliotēkas katalogs un datubāzes; Grāmatu pasūtīšana, rezervēšana internetā

Apmācīts un atbildīgs informācijas tehnoloģiju lietotājs – mūsu visu drošības pamats. Galvenās tēmas: drošība un aizsardzība internetā; drošas un labi pārdomātas paroles; fotoattēlu un informācijas publicēšana internetā; daži noderīgi ieteikumi; kur vērsties pēc palīdzības; padomā, pirms ievieto internetā!

Pasākumiem un apmācībām pieteikties pa tālruņiem:
64070725, 64070734, 64070727, 25654892
E-pasts: bernu_biblioteka@limbazi.lv