Grāmata "Akciju sabiedrība "Liepājas Metalurgs" – uzņēmums, kas apsteidz laiku" ir trešais izdevums pēdējā pusgadsimta laikā, kas veltīts rūpnīcas vēsturei. Tas ir nopietns pētījums par ražošanas attīstību un uzņēmumā izmantoto tehnoloģiju pakāpenisku pilnveidošanos.
 
Grāmata izdota apmēram 3000 eksemplāru lielā metienā, tas ir liels un plašs albums par rūpnīcas vēsturi un šodienu. Rūpnīcas administrācija grāmatas izdošanas izmaksas neatklāj.
 
"Liepājas metalurgs" visām Liepājas skolām dāvināja arī informācijas stendu par uzņēmumu, kurā atainota "Liepājas metalurga" vēsture. Uzņēmuma administrācija aicināja Liepājas skolu direktorus organizēt klases stundas jaunajā uzņēmuma muzejā.
 
Grāmatā pirmo reizi apkopota plaša informācija par līdz šim mazāk zināmiem metalurģiskās rūpnīcas vēstures posmiem, piemēram, par ekskadras mīnu kuģu būvi pirms Pirmā pasaules kara, par tās saistību ar Tosmarē strādājušo uzņēmumu "Kara ostas darbnīcas" Latvijas brīvvalsts laikā.
 
Izdevumā stāstīts par rūpnīcas rekonstrukcijas plāniem – gan īstenotiem, gan neīstenotiem. Grāmatā ieskicētas arī holdingkompānijas "Liepājas Metalurgs" attīstības perspektīvas.
 
Jubilejas izdevums vienlaikus ir arī uzņēmuma 125 gadu fotohronika – vairāk nekā 500 attēlu lasītājiem dos iespēju aplūkot senus dokumentus, tajā skaitā rūpnīcas attīstības plānus, ļaus ielūkoties kādreizējos cehos, redzēt, ar kādu tehniku tolaik strādāts, un iepazīt cilvēkus, kuru darbs nodrošinājis un nodrošina metalurģiskās rūpnīcas pastāvēšanu.
 
 
Normunds Kārkls LETA
Copyright © LETA