2019. gada 8. oktobrī notika ikgadējais LU Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības I kursa studentu LNB apmeklējums. Mācību ekskursija ir viens no LU un LNB Bibliotēku attīstības centra jau tradicionāliem sadarbības virzieniem. Šo pakalpojumu ar katru gadu nedaudz koriģētu programmu piedāvājam studentiem jau ilgstoši.

Pirms studentu ekskursijas notika LU SZF Informācijas pārvaldības Studiju programmas direktores, docentes Dainas Pakalnas saruna ar BAC vadītāju Eviju Vjateri un citiem kolēģiem, kurā tika ieskicēti sadarbības virzieni nākamam studiju gadam. LNB speciālisti studējošiem piedāvā plašu norišu klāstu, kas palīdz studiju procesu bagātināt ar praktisko pieredzi un plašāku skatījumu uz Latvijas bibliotēku sistēmu un aktuālām norisēm, tajā skaitā, studiju nodarbības LNB telpās ar LNB speciālistu saturisku līdzdalību, konsultatīvu atbalstu bakalauru un maģistru darbu tematikas izvēlē un izstrādāšanā, brīvprātīgo darba pieredzes organizēšanā. Tāpat tika pārrunāta mācībspēku un studentu iesaiste nozares aktivitātēs, piemēram, Latvijas Bibliotēku portāla satura veidošanā un testēšanā.

Mācību ekskursijas laikā 20 pirmkursnieki apmeklēja LNB Digitalizācijas un Krājuma saglabāšanas centrus, Sīkiespieddarbu lasītavu un krātuvi, kā arī nozaru lasītavas, kuras studiju procesa laikā studentiem būs visnepieciešamākās – Humanitāro un sociālo zinātņu lasītavu un Bibliotēkzinātnes lasītavu. Visu minēto struktūrvienību speciālisti iepazīstināja viesus ar darba virzieniem un specifiku, kā arī krājumiem, pārstāvētajām nozarēm un pieejamiem pakalpojumiem.

Ekskursijas noslēgumā notika studentu tikšanās un saruna ar LNB jaunajiem speciālistiem, kuri pastāstīja par savu darbu un sajūtām, kā arī konkrētās darba vietas izvēli. Atklātās un sirsnīgās sarunas gaitā studentiem bija interesanti uzzināt, cik daudz dažādas profesijas un amati līdzās tradicionālajam bibliotekāra un informācijas speciālista darbam nepieciešami, lai nodrošinātu veiksmīgu daudzveidīgas mūsdienīgas kultūras institūcijas ikdienas darbu.

 

Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
LNB Bibliotēku attīstības centra
Projektu koordinatore
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv